Mahajäetud krundid aiandusühistutes

Kui teil on soov omandada mõni aiandusühistus asuv mahajäetud krunt, tuleks pöörduda krundi omaniku poole. Informatsiooni omaniku kohta võib saada aiandusühistu esimehe käest. Samuti saab väikese tasu eest infot e-kinnistusraamatust. Otsingureale on kõige parem kirjutada krundi katastritunnus. Kui veerus „kinnistu liik“ on teisel real kirjas „hoonestusõigus“, siis on krundile seatud ehitusõigus (rent) ja tuleb leida ehitusõiguse valdaja.

Kui omanikuks on Eesti Vabariik, ehitusõigust ei ole määratud ja krundil puuduvad ehitised, siis suure tõenäosusega on tegemist riigi reservmaaga ja seda on võimalik omandada Maa-ameti poolt korraldatava enampakkumise kaudu.

Maa-ameti e-posti aadressile maaamet@maaamet. ee saatke oma ostusoov, märkides ära linn, aadress, krundi katastritunnus ja oma kontaktandmed. Maa-ameti kodulehel https:// www.maaamet.ee on jaotus „riigimaa müük“, kust on võimalik saada täiendavat infot läbiviidavate enampakkumiste kohta.

Kui krunti kinnistusraamatust leida ei õnnestu ja Maa-ameti geoportaali kaartidel katastriüksuse infos registriosa number puudub, kuid omandivormiks on märgitud kui „omandi ulatus selgitamisel“, siis see tähendab, et maa ei ole veel vormistatud ja sellega tehinguid sõlmida ei ole võimalik. Sellisel juhul jääb üle jälgida informatsiooni ja oodata, millal krunt kinnistusraamatus registreeritakse.

Kui krundi omanik ei pea kinni heakorra reeglitest või Jäätmeseadusest – näiteks muru on niitmata, krundil vedeleb prügi jne, võite te avaldusega pöörduda Linnamajandusameti poole. Juhul, kui krunt on eraomandis, teeb amet omanikule vastavasisulise ettekirjutuse, kui krunt on riigi omandis, edastab amet informatsiooni riigimaad haldavale Maa-ametile.

 Aleksei Jevgrafov Narva linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *