Esimesse klassi mineva lapse toetus

Kelle?

Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi ja kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

Millised täiendavad dokumendid tuleb esitada?

Kui laps läheb Narva linna territooriumil asuvasse kooli, siis täiendavaid dokumente, välja arvatud taotlus, pole vaja esitada. Juhul kui laps läheb väljaspool Narva linna asuvasse kooli, tuleb esitada kooli poolt väljastatud tõend õpilase kooli arvamise kohta.

Toetuse suurus on 50 €

Ning seda makstakse 30 päeva jooksul otsuse tegemisest toetuse määramise kohta.

Millal võib taotlust esitada?

Taotlust toetuse saamiseks võib esitada lapse koolimineku aastal alates 15. septembrist kuni 31. detsembrini.

Kuidas toetust saada?

Toetuse saamiseks tuleb esitada Narva linna Sotsiaalabiametile taotlus. Toetust on õigus taotleda ühel lapse seaduslikul esindajal (vanem või eestkostja), kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Kaasa tuleb võtta dokumendid lapse ja lapse seadusliku esindaja isikukoodidega ning teada arvelduskonto numbrit, millele soovite saada toetust.

1. Taotlust võib esitada pöördudes isiklikult Narva linna Sotsiaalabiametisse aadressil Malmi 5A, 1. korrus, kab. 104, 107 (esmaspäev-neljapäev 09.00-12.00, 13.00-16-00) ning täites sealt saadava taotluse blanketi.

2. Taotlus võib esitada digiallkirjaga e-posti teel. Taotluse vorm on kättesaadav Narva linna Sotsiaalabiameti kodulehel www.narvaabi.ee rubriigis «Dokumendid». Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressile toetus@narva.ee Teie e-postile peab tulema kinnitus kirja kättesaamise kohta.

3. Taotlus võib täita otseselt oma koolis õppimise algusest , täidetud taotluse edastab kool Narva linna Sotsiaalabiametile.

Täiendavat infot võib saada telefoni: +372 356 9612.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *