Küsimused ja vastused

Lugupeetud Linnapea. Varem oli Äkkeküla sissesõidul autoparkla, mis oli väga mugav nendele inimestele, kes sõitsid sinna teistest linna rajoonidest. Praegu seal parklat ei ole. Kas sinna tehakse autoparkla? Auto tuleb jätta kõrvalasuvate majade õuele või siis ESPAKi poe juurde, mis on väga ebamugav ja alati pole ka võimalik.

Parkla, mis asus Teie pool mainitud kohas, ei vastanud kaasaegsetele ehitusnormidele, sest sissesõit parkimisplatsile asus ülekäigurajal. Praegu asub parkimisplats biatloni lasketiiru juures (sissesõit Tallinna maanteelt gaasitankla juures). Samuti, kolis sinna Äkkeküla baas. Sellel aastal toimuvad aadressil Rahu 32a avaliku parkla ehitustööd (38 parkimiskohta) ning puhkeala külastajad võivad jätta oma sõidukid sinna.

Kes peavad puhastama drenaažikraave, kas omanikud või aiandusühistud?

Vastavalt Heakorra eeskirjade nõuetele on drenaažkraavi puhastamine kinnistu omaniku kohustus, kui pole teisiti kokkulepitud.

Kui kaugele krundi piirist võib ladustada oma asju? Kas seda võib teha krundi piiril?

Vastavalt asjaõigusseaduses sätestatule juhul, kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. Asja kasutamine ei tohi olla vastuolus asja otstarbega ega tekitada kahju naabrile. Kui asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema nõusolekuta kõrvaldada ega muuta. Kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

Mida plaanitakse teha endise tantsuplatsi varemetega ja majaga selle taga, mis on ehitatud samasugusest punasest tellisest? Kas need renoveeritakse või lammutatakse üldse maha, millisele kokkuleppele on omanikuga jõutud? Ma saan aru, et need on kohalikud inimesed. Aga üldiselt kuluks meile uus tantsuplats küll ära.

Kumbki objektidest ei kuulu linnale. Narva Linnavalitsuse esindajad kohtusid mitu korda kinnistu omanikuga selle objektiga seotud edaspidiste sammude arutamiseks. Tänase päeva seisuga on täidetud objekti konserveerimisega ning prügi väljaveoga seotud ettekirjutus.

Kelle territooriumil asub poollagunenud endine kassaputka (või kiosk), mis paikneb pargi territooriumi sissekäigu juures? Kellele see kuulub ja mis on selle „lobudiku“ edasine saatus?

Antud rajatis kuulub endise V. Gerassimovi nimelise klubi omanikele. Käesoleval ajal on väljastatud ettekirjutus selle konserveerimiseks.

Ja lõpetuseks – aasta tagasi kirjutati ajakirjanduses, et Tverist pärit omanik on valmis müüma Gerassimovi kultuurimaja ja, võimalik, et see renoveeritakse. Kas need plaanid on muutunud ja kas on edusamme selles küsimuses?

Narva linnal oleva informatsiooni kohaselt on see kinnistu tõepoolest müügis. Edaspidistest plaanidest kinnistu omanik meid ei ole teavitanud.

Miks teeremondi ajal ei remonditud ära teevajumist tanki juures?

Narva linna 2020. aasta eelarves on ette nähtud summa 10000 eurot projekteerimistöödele teealuse truubi väljavahetamiseks Jõesuu tänava teelõigul AÜ-de Progress Pluss ja Energeetik -1 ning linna halduspiiri vahel. Kõnealune truup on amortiseerunud ja vajab asendamist.

Projekteerimise raames soovib linn saada projektlahenduse olemasoleva teetruubi väljavahetamiseks, läbivajunud teelõigu taastamiseks ja sellele uue piirde paigaldamiseks, nõlvadelt puude ja võsa eemaldamiseks teest jõeni.

Linnamajandusamet planeerib läbi viia ja lõpetada kõik tööd 2020. aastal.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea




Õppeaasta lõpuni saavad õpilased koolitoitu

Vaatamata möödunud pühapäeval lõppenud eriolukorrale jätkub õppetöö kuni koolivaheaja alguseni Narva munitsipaalkoolides distantsõppe vormis, kuna Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tingimustes ei ole tavapärase õppeprotsessi korraldamine meie koolides võimalik.

Narva Linnavalitsus võttis täna vastu otsuse tagada õpilastele koolitoit kuni õppeperioodi lõpuni, jagades õpilastele toidupakid ajavahemikul 27.0504.06.2020. Täpsemat informatsiooni saab koolist. Narva Linnavalitsus soovib kõigile õpilastele õppeaasta edukat lõppemist ning tervislikku ja muljeterohket suvevaheaega.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea




Kaitsevägi kutsub naisi videosilla vahendusel riigikaitse teabepäevadele

Märtsi lõpus Võrus ja Narvas toimuma pidanud naistele suunatud riigikaitse teabepäevad toimuvad viiruse jätkuva leviku ohus veebis. Pooleteist tunnistele otseülekannetele 25. ja 26. mail on oodatud kõik 15-27-aastased naised, kes tunnevad huvi riigikaitse ja ajateenistuse vastu.

„Aasta alguses Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimunud teabepäevadest võttis osa ligi 200 naist ning kuna huvi riigikaitse vastu on olnud suur, siis otsustasime teabepäevad ärajätmise asemel virtuaalselt korraldada. Nii tuleb vajalik info noortele neidudele koju kätte ja samaaegselt on võimalik järgida sotsiaalse distantsi hoidmise reegleid,“ rääkis ürituste eestvedaja, Kaitseministeeriumi ajateenistuse nõunik Laura Toodu.

Naistele suunatud riigikaitse teabepäevad toimuvad Facebook live otseülekandena nende jaoks spetsiaalselt loodud ürituste lehtedel. Eestikeelne ülekanne toimub 25. mail ja venekeelne 26. mail. Videoüritused algavad kell 16.00, kestavad poolteist tundi ja on kõigile tasuta.

Veebiseminaridel räägitakse, kuidas valmistuda ajateenistuseks, milliseid karjäärivõimalusi loob teenistuse läbimine ning saab kuulata ajateenistuse läbinud naiste kogemusi. Kuna üritused toimuvad otseülekandena, siis on võimalik esinejatelt seminari käigus ka küsimusi küsida. 

Naistele suunatud riigikaitse teabepäev eesti keeles 25. mail kell 16: https://bit.ly/2To92JA.

Naistele suunatud riigikaitse teabepäev vene keeles 26. mail kell 16: https://bit.ly/3cOSoL3




Valitsus täpsustas eriolukorra järgseid leevendusi

Valitsus täpsustas täna istungil eriolukorra järgseid leevendusi.

Autokinod ja –kontserdid võivad toimuda ka sobivates sisetingimustes

Autokinode ja –kontsertide korraldamisel võttis valitsus maha välitingimuste piirangu. See tähendab, eritingimustel tohib autodega ürituse korraldada ka selleks sobivates sisetingimustes, näiteks suurhallis. Järgima peab 2+2 reeglit, autost ei tohi väljuda vältimatu vajaduseta ning autode parkimisel peab jääma piisav vahemaa. Nagu vabas õhus ürituse korraldamisel, tuleb ka sisetingimustes vajadusel tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Avalikud üritused nagu kinod, etendused, kontserdid on lubatud 1. juunist

Alates 1. juunist on lubatud avalikud üritused nagu kinoseansid, etendused, kontserdid, laadad, festivalid, konverentsid jne nii sise- kui välitingimustes. Seda juhul kui ürituse korraldaja tagab 2+2 nõude, siseruumides maksimaalselt 50 protsendi täituvuse ning üritusest ei tohi osa võtta rohkem kui 50 inimest. Välitingimustes ei tohi avalikust üritusest osa võtta rohkem kui 100 inimest.

Muuseumid ja näitused

Muuseumide ja näituste osas loobutakse 1. juunist kuni 10 inimese suuruse rühma nõudest. Tagatud peab olema 2+2 nõude järgimine.

Juunist avatakse kasiinod ja mängusaalid

Alates 1. juunist tohib taas veeta aega kasiinodes ja mängusaalides, kuid arvestada tuleb ruumi 50 protsendi täituvusega ning osalejaid ei tohi olla enam kui 50 inimest. Samuti peavad töötajatele ja külastajatele olema kättesaadavad desinfitseerimisvahendid.

Restoranides ja baarides tohib 1. juunist veeta kohapeal aega ka pärast kella 22

Alates 1. juunist tohib toitlustusettevõttes taas kohapeal aega viita ilma kella 22 piiranguta. Tagatud peab olema 2+2 reegli järgimine ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Samast kuupäevast tohib pärast kella 22 müüa toitlustusettevõttes ka alkoholi.

Juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused nii sise- kui välitingimustes

Alates 1. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistluste korraldamine tingimusel, et täidetud on 2+2 reegli järgimine, siseruumides toimuva võistluse puhul tuleb arvestada 50 protsendi ruumi täituvust ning osalejaid ei tohi olla enam kui 500. Välitingimustes on lubatud reeglite järgimisel 1000 inimesega spordivõistluse korraldamine. Lubatud osalejate arv kehtib kokku nii võistlusest osavõtjate kui pealtvaatajate kohta.

Parema loetavuse ja arusaadavuse huvides tehakse korralduses lisaks ka mõned sõnastuslikud ja tehnilised täpsustused, mis ei muuda kehtestatud piirangute ega leevenduste sisu.

Massiteabevahendite valdajad peavad korralduse avaldama, saadame selle kohta ametliku teavituse.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/182k.pdf (PDF)

Alkoholimüügi piirang kaob 1. juunist

Alates 1. juunist on lubatud alkoholi jaemüük nagu enne eriolukorda.

Massiteabevahendite valdajad peavad korralduse avaldama, saadame selle kohta ka ametliku teavituse.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/180k.pdf (PDF)

Karantiini nõudeta reisimise kord Läti, Leedu ja Soome vahel

Ühtlasi kinnitas valitsus riigipiiri ajutise piiramise korralduse muudatuse Eesti, Läti, Leedu ja Soome vahel karantiinita reisimise tingimuste kohta. llma 14-päevase karantiinita tohivad haigustunnusteta Eesti inimesed reisida Läti, Leedu ja Soome vahel juhul kui nad reisimise ajaks ei ole kahe nädala jooksul viibinud kolmandas välisriigis. Kui inimene tuleb näiteks Läti või Leedu kaudu Eestisse kolmandast välisriigist, peab ta koju jõudes viibima 14 päeva karantiinis nii nagu mujalt välismaalt tulles.




Valitsus toetas töötasu hüvitise meetme pikendamist juuni lõpuni

Valitsus saavutas täna kabinetinõupidamisel põhimõttelise kokkuleppe toetada töötukassa nõukogult heakskiidu saanud ettepanekut pikendada töötasu hüvitist juuni lõpuni ja kitsendada meetme kriteeriume.

„Kriisi mõjude leevendamiseks loodud töötasu hüvitamise meede, kust tööandjatel on olnud alates märtsist võimalik taotleda toetust töötajatele tasu maksmiseks, on aidanud säilitada töökohti ja inimeste sissetulekuid ning parandanud praeguses kriisis raskustesse sattunud ettevõtete olukorda. Peame pingutama, et aidata meie tööinimestel ja ettevõtetel raskemad ajad üle elada ning panustada majanduse taastumisse,“ lausus peaminister Jüri Ratas.

„Seetõttu pidasime oluliseks jätkata meetmega kuni juuni lõpuni, et vajalik abi jätkuks veel ka suve alguses pärast eriolukorra lõppemist,“ lisas peaminister.

Sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas, et peab oluliseks töötajate ja tööandjate toetamist ning laiaulatuslike koondamiste vältimist, kuna värbamine hiljem on keerukam ja väljaõpe kulukam. „Peame arvestama, et taotlejaid võib lisanduda ning soovime, et hüvitise taotlemise võimalus oleks eelkõige neil tööandjatel, kelle olukord on kõige raskem. Meetme pikendamiseks leppis valitsus kokku lisaks töötukassa vahenditele kuni 36 miljoni euro ulatuses eraldada vahendeid Vabariigi Valitsuse reservist,“ ütles Kiik.

Ettepaneku järgi on plaanis palgahüvitise meetme kriteeriume kitsendada: kui varem pidi olema käive langenud 30 protsenti, siis uue ettepaneku kohaselt peaks käibe langus olema vähemalt 50 protsenti. Kui varem pidi tööandja olema vähendanud töötajate töötasu või töökoormust vähemalt 30 protsenti, siis nüüd peaks olema selliseid töötajaid vähemalt pool või töökoormus peaks olema langenud vähemalt poole võrra.

Langeb ka hüvitise kõrgeim määr endiselt 1000-lt eurolt 800-le eurole. Langetada on plaanis ka hüvitise asendusmäära varemalt 70 protsendilt 50-le, mis tähendab, et kui varem võis saada töötaja hüvitist kuni 70 protsenti palgast (kuni 1000 eurot), siis nüüd võib ta saada kuni 50 protsenti palgast, kuid kõige rohkem 800 eurot. Samaks jääb tööandja omaosalus, mis ka varem oli vähemalt 150 eurot.

Juuni eest võivad koondamise ennetamiseks kavandatud meetmest töötajatele toetust taotleda ka tööandjad, kelle töötajad said hüvitist kahe kuu eest vahemikus märts kuni mai.

Samuti pikeneb aeg, mille jooksul ei saa tööandja töötajat koondada. Senise ühe kuu asemel peab tööandja tagama töökoha vähemalt järgmise kahe kuu jooksul. Vastasel korral tuleb tööandjal kogu hüvitise summa tagastada töötukassale.

Plaanis on kehtestada ka kaks lisakriteeriumit. Edaspidi saab töötasu hüvitist taotleda vaid nendele töölepingulistele töötajatele, kelle tööleping on sõlmitud enne 1. märtsi 2020. Hüvitist saavad taotleda need ettevõtted, kellel ei olnud 12. märtsil maksuvõlga, kes on maksuvõlad taotluse esitamise hetkeks tasunud või kelle maksuvõlad on ajatatud.

Meetme pikendamise maksumus sõltub nii taotlejate ja nende töötajate arvust, saadud töötasude suurusest kui teistest teguritest jäädes vahemikku 50-70 miljonit, millest umbes pool kaetakse töötuskindlustusvahenditest ja teine pool ehk kuni 36 miljonit eurot Vabariigi Valitsuse reservi vahenditest.

valitsus.ee




Küsimused ja vastused

Lugupeetud linnapea! Me saame palju infot linna teede rekonstrueerimise kohta, aga ma ei ole näinud, et kirjutataks varasemalt tehtud ebakvaliteetse tööde parandamise kohta.

Eelmisel aastal vahetati Joala-Kalda ristmikul valgusfoorid ära, ristmik ja väike osa kõrvalasuvatest teedest tükati asfalteeriti. Juba algselt tehti ristmikul valesti teede kallak. Vesi seisab lisaks sõiduteele ka ristmikuga piirneval kahel kõnniteel. Siia võib lisada täielikult katkise bussipeatuse.

Lisaks on kooli poolt valgusfoori suunas sõites kolm kanalisatsiooniluuki sisse vajunud.

Teede asfaltkate Joala-Gerassimovi-Kalda ristmikul remonditi 2018. aastal ning asfalteerimistööde tegemisel järgiti kõiki juhiseid, sealhulgas kallete osas. Ristmiku asfaltkatte renoveerimine puudutas ainult sõidutee osa. Ristmiku kõnniteede asfaltkatet ei renoveeritud.

2019. a suveperioodil vahetati ristmikul vana valgusfoorisüsteem uue vastu. Tööde käigus paigaldati valgusfoori jaoks ka uus elektritoide. Pärast tööde teostamist taastati sõidu- ja kõnniteeosa asfaltkate vastavalt nõuetele, mis on kehtestatud linnas kaevetööde läbiviimisel. Linn planeerib teha järk-järgult kõnniteekatete renoveerimistöid, sealhulgas ka kõnealuse ristmiku ülekäigukohtades.

2019. a suvel tehti Narva linnas kergliiklusteede võrgustiku rajamise projekti raames töid ka nimetatud ristmikul, kus lasti alla äärekivid.. Pretensioon tehtud tööde kohta seoses ristmiku kõrguse suhtes valesti paigaldatud äärekiviga esitati RTS Infraehitus OÜ-le garantiikohustuste raames.

Bussipeatuse asfaltkatend vana turu piirkonnas on rahuldavas seisukorras. Linnamajandusameti spetsialistid on sellest probleemist teadlikud. Nimetatud lõigu remont on plaanis teha lähitulevikus 2020-2021 asfaltkatete renoveerimistööde käigus.

Asfaltkatete renoveerimistööde 2020. a plaani on võetud Gerassimo
vi tänav. Tööde teostamise käigus planeeritakse teha Gerassimovi tänava teeosa asfaltkatte remont alates Kreenholmi gümnaasiumist kuni Joala-Gerassimovi-Kalda ristmikuni ning reguleerida antud teelõigul olemasolevad kanalisatsioonikaevud, mis praegu ulatuvad sõiduteel ohtlikult välja ulatuvad.

Millal algab Gerassimovi pargi tööde teine etapp? (Pinke ei ole, lilli ei ole)

Gerassimovi pargi rekonstrueerimise 2. etapi hanke võitis AS Eviko ning 18.05.2020 tehti töödega juba algust. Esmatähtsaks ja kõige töömahukamaks ülesandeks on pargi pinnase planeerimine ja sellele järgnev lillede istutamine. Paralleelselt nende töödega puhastatakse ja restaureeritakse memoriaal, kaks monumenti ja piki Joala tänavat asuv aedkivimüür. Juuni keskel planeeritakse alustada pargimööbli ja lasteväljaku inventari paigaldamist. Ehitustööde lõpetamise tähtaeg on 07.08.2020.

Miks ei ole Gerassimovi kultuurimaja tagant ära koristatud prügi (peale 1. etapi töid).

Gerassimovi nimelise kultuurimaja taga asuvad jäätmed ehk kividega mullahunnik töödeldakse läbi ning osaliselt kasutatakse täitena territooriumi planeerimisel Gerassimovi pargi rekonstrueerimise 2. etapi raames. Jäätmed utiliseeritakse selleks spetsiaalselt ettenähtud kohas.

Kuhu on välja viidud õunaaiamuld 4. kooli territooriumilt?

Kreenholmi gümnaasiumi õunapuuaiast eemaldatud pinnase vedas ära ehituse peatöövõtja Jaagor Grupp OÜ spetsiaalsesse töötlemiskohta, et edaspidi osaliselt kasutada seda staadioni territooriumi täiteks.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea




Konkurss “Narva linna kaunis kodu 2020”

Lugupeetud kruntide omanikud ja valdajad!

Kutsume teid osalema vabariikliku konkursi “Eesti kaunis maja 2020” raames toimuval konkursil “ Narva linna kaunis kodu 2020”. Konkursil osalemise taotluste vastuvõtmise tähtaeg on 12. juuni 2020.

Konkursi kategooriad:
1) Eramu- ja aianduskrundid;
2) Korterelamute krundid;
3) Sotsiaal-, äri-, tootmisobjektide ja haridusasutuste krundid.

Igas kategoorias parimaks tunnistatud krunt esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile „Eesti kaunis kodu“, kus võitjad saavad EKKÜ keskjuhatuse otsusel Eesti Vabariigi Presidendi autasu.

Kutsume kõiki oma kodukanti armastavaid ja seda veel kaunimaks teha soovivaid inimesi osa võtma konkursist, mis on kujunenud heaks tavaks meie riigis ja linnas.

Konkursil osalemiseks jäädvustage huvitavaid, ilusaid ja muljetavaldavaid hetki oma kodust, hoonest, territooriumist, kogudes sel moel kollektsiooni kaunitest vaadetest. Pilte võite teha ise või kutsuda kohale pildistama Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti esindaja.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada Linnamajandusametile vormikohane avaldus kuni 12.06.2020.a. Avalduse vorm on kättesaadav linna kodulehel ja Linnamajandusameti kommunaal- ja ehitusosakonnas (Peetri plats 3, 3. korrus, kab 21, heakorra vanemspetsialist Jelena Magdina). Avalduse vormi on võimalik saada ka muul viisil, näiteks e-postiga või kohapeal, kui kutsute oma krunti pildistama. Leppige kokku Teile sobiv viis ameti esindajaga, kelle kontaktandmed on: tel 359 9216, jelena.magdina@narva.ee.

Täname Teid ilu loomise eest ja ootame avaldusi!

Narva Linnavalitsus




Küsimused ja vastused

Lugupeetud linnapea! Läheneb suvi ja puhkuste hooaeg ning tahaks seda kasutada maksimaalselt tervise, edasise elu ja töö kasuks. Kuidas me saame Narva- Jõesuusse, kui buss nr. 31 ei peatu Energeetik-2 suvilarajoonis, samuti ei peatu buss tagasiteel Narva-Jõesuust? Lugupidamisega Elena Tšernjak

Peatusest Energeetik-2 saab sõita Narva-Jõesuu ja pöörduda tagasi Narva maakonnaliiniga 31. Liinil 31 on Energeetik-2 peatus kahes suunas: marsruudil Narva – Narva-Jõesuu ainult bussi sisenemiseks, vastassuunas ainult bussist väljumiseks. Sõidugraafikut saab vaadata www.peatus.ee . Kui buss ei peatunud, võtke ühendust Ida- Viru Ühistranspordikeskusega (Keskväljak 1, Jõhvi 41531, e-post: info@ivytk.ee, tel 516 2479).

Kas on plaanis läbi viia Narva Linna Päev? See on väga armastatud pidu, väga sooviks, et see toimuks.

Traditsiooniline iga-aastane pidu, mille programm oli kolm kuud tagasi peaaegu täielikult valmis, lükati edasi juunist augustisse. Kuid nüüd kaalutakse ürituse korraldamist ka septembris.

Täpne kuupäev on praegu praktiliselt kindlaks määratud, kuid selle avalikustamisel pole mingit mõtet, kuna olukord muutub peaaegu iga päev. Jälgime sündmuste arengut ja niipea, kui ilmub sajaprotsendiline kindlustunne piirangute tühistamise ja massiürituste korraldamise võimaluse vastu, teatame kohe peo kuupäevad ja peamised esinejad. Loodame väga, et augustis on võimalik üritusi korraldada. Kui aga piiranguid pikendatakse, siis oleme ka muudeks variantideks valmis. Eelkõige peo korraldamiseks septembrikuus.

Lükates pidu edasi augustisse eeldasime, et võidame aega, mille jooksul olukord loodetavasti normaliseerub ja massiüritusi on võimalik korraldada. Esiteks on see ikkagi sama soe periood kui juuni algus. See on oluline, kuna paljude ürituste korraldamine on kavandatud vabas õhus. Kui suvel massiürituste korraldamise piiranguid maha ei võeta, siis ei välista me võimalust korraldada pidu septembris kogu kavandatud mahus.

Meil on juba ammu tehtud kokkulepped festivali esinejatega. Loomulikult tuli mõnda plaani ka muuta. Kuid tänaseks on kinnitatud juba varem osalenud Peterburi osalejad ja muidugi ka meie pikaajaline partner – teater-festival Balti Maja. Tuletame meelde, et sel aastal on juba üheksandat korda plaanis ühisüritus “Linna päevad ja Peterburi kaasaegse kunsti festival “Sõpruse sild”.

Lugupeetud linnapea! Kas linnas on plaanitud avada jalgrattalaenutuse võrgustik? See oleks väga mugav linnaelanikele. Selline võrgustik on organiseeritud Tartus ja Tallinnas. Loodan, et saate aru, millest on jutt. Jalgrattad on oluline osa linna elu kuvandist. Rattalaenutus aitab vähendada autode hulka, ergutaks inimesi rohkem liikuma ja võimaldaks jõuda igasse Narva nurka 10 – 15 minutiga.

Jalgrataste renditeenust nimetatud linnades pakuvad sellised eraettevõtted nagu City Bike, Bikeep, Möbius bike ja teised. Tegemist on vabaturu teenusega, mida iseloomustab üsna kõrge ebaõnnestumise oht. Näiteks sõiduvahendite rentimisel spetsialiseeruv suur firma Sixt samuti üritas mõnda aega käivitada vastava ärisuuna Eestis, kuid eelmisest aastast oli sunnitud lõpetama Tallinnas jalgrataste rendi teenuse. Tõenäoliselt just suurte riskide tõttu ettevõtjad ei tule Narvasse jalgrataste rentimise teenuse pakkumisega.

Olge nii hea ja vastake küsimusele: Mida teha, et inimesed, kes töötavad Ivangorodis, saaksid piiri ületada lihtsustatud korras? Peaaegu kõik inimesed, kes töötasid firmas Jura Corporation istuvad alates 13. märtsist kodus. Kõik nad on pensionärid või pensionieelses eas ja Narvas või selle lähistel tööd pole leida. Kas midagi oleks võimalik teha? Palun väga vastust. Oleme ette tänulikud, kui asi hakkab liikuma, sest avatakse võimalused Leedu, Läti ja Soome jaoks, mille poolest meie halvemad oleme?

Rahvusvahelistel piiridel kehtiva töökorralduse ja üle piiride liikumisega seotud küsimused kuuluvad lahendamisele üksnes vastava riigi või riikide ja Eesti Vabariigi valitsuste poolt. Avalikus meedias välja ilmunud andmed annavad alust arvata, et Venemaa Föderatsiooni valitus ei kavatse lähiajal avada VF välispiirid vabaks liikumiseks isikutele, keda ei ole nimetatud erandite loetelus VF-s seoses COVID-19 pandeemiaga kehtestatud üle piiride liikumise piirangutest.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea




Narva munitsipaalüldhariduskoolid jätkavad peale 15. maid peamiselt distantsõppel

Koolidesse tulevad peale 15. maid ainult need õpilased, keda kool on individuaalselt kutsunud. Eelkõige kutsutakse kontaktõppele neid, kelle puhul distantstöö ei andnud soovitud tulemust ning kes vajavad täiendavat kontaktset õppetööd, nõustamist ja juhendamist, samuti lõpuklasside õpilasi, kes sooritavad mai lõpus-juuni alguses eksameid.

On mõistetav, et distantsõpe on olnud meile kõigile – nii õpilastele, õpetajatele, kui ka vanematele – koormav ja väsitav. Siiski peame jätkama kuni õppeaasta lõpuni distantsõppega, sest Narva koolid on piisavalt õpilasrikkad ning tagada kõigile koolihoones viibijaile turvaline õppekeskkond, järgida 2+2 reeglit ning korraldada õppetööd kuni 10-liikmelistes rühmades on võimalik vaid rangelt piirates kooli tulevate õpilaste arvu. Vastavalt koolidelt saadud eelinfole viibib suuremates koolides kontaktõppel 5 kuni maksimaalselt 50 õpilast, üldjuhul piirdub koolis viibivate õpilaste arv 20-30 õpilasega.

Koolis viibitakse nii vähe kui võimalik. Õpilased ei õpi koolimajas terve õppepäeva jooksul, vaid tulevad koolimajja määratud kellaajaks ainult nõustamisele, juhendamisele, vestlusele, teadmiste kontrolli sooritamisele. Õppetöö kestab maksimaalselt kuni 3 tundi päevas. Õpilased ei kasuta ühiseid ruume (riidehoidu, võimlat, sööklat jms). Sooja koolilõunat ei pakuta, kuni õppeperioodi lõpuni jagavad koolid kõigile soovi avaldanud õpilastele kuivtoidupakke. Ühes ruumis tohib viibida kuni 10 õpilast ja lisaks üks õpetaja. Kui üks õpperühm on oma õppetööga ruumis lõpetanud, desinfitseeritakse seal pindu. Vahendid käte desinfitseerimiseks peavad olema koolis kõigile kättesaadavad ning nähtavatel kohtadel. Haridus- ja Teadusministeerium on teatanud, et saadab koolidele vajalikke kaitsemaske ja desinfektoreid. Maskide kandmine ei ole ei õpetajatele ega õpilastele kohustuslik, kuid on siiski soovitatav, eriti neile, kes kuuluvad riskirühma.

Õppetöös keskenduvad koolid põhiliselt kordamisele, kinnistamisele, kokkuvõtete tegemisele. Õpikute ja raamatute tagastamist võivad sel aastal koolid alustada tavalisest veidi varem, sest praegustes oludes võib see protsess olla aeganõudvam – tagastamine peab toimuma kontaktivabalt. Enne menetlemist tuleb õpikuid hoida pakendatult vähemalt 72 tundi.

Et sel aastal ei ole lõpu-/riigieksamid kooli lõpetamise kohustuslik tingimus, siis võib kool lõputunnistused välja anda kohe, kui õpilased on täitnud kõik lõpetamiseks kohustuslikud tingimused ja õppetöö on lõppenud.

Kahjuks jäävad sel aastal ka traditsioonilised suvekoolilaagrid ära. See, kas Noored Kooli linnalaager, mis tänavu planeeriti Narva Soldino Gümnaasiumis juba kolmandat korda ning mis pidi alustama tegevust juuli alguses, toimub augusti alguses või jäetakse ka see ära, pole veel lõplikult selge.

Lõpueksamid on sel kevadel vabatahtlikud. Eksamid toimuvad mai lõpus-juuni alguses. Eksamite korraldajad on saatnud koolidele täpsemad juhised ning tagavad koolidele eksamite ajaks kõik vajalikud isikukaitsevahendid. Pidulikud ja rahvarohked lõpuaktused ei ole sel aastal võimalikud. Tänavu ei toimu medaliga lõpetajate pidulikku vastuvõttu. Vaatamata sellele ei jää linna parimad lõpetajad kingitustest, õnnesoovidest ja rahalisest preemiast ilma. Linnapea külastab juunis iga kooli, et soovida medaliga lõpetajatele õnne, üle anda tänukirjad ning kinkida traditsioonilised medaljonid.

Viktoria Lutus, Narva linnavalitsuse liige, Kultuuriosakonna juhataja




Enamus soovib riigieksameid sooritada

Valitsus kiitis 4. mail heaks haridus- ja teadusministri ettepaneku, mille kohaselt ei ole sel aastal riigieksamid kohustuslikud. Teisisõnu selleks, et saada gümnaasiumi lõputunnistust, ei ole vaja tänavu riigieksameid sooritada.

Kui õpilane ei soovi sel kevadel ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis pidi ta oma riigieksami tühistamise soovist teatama e-posti teel aadressil innove@innove.ee 11. maiks. Kui õpilane soovib siiski riigieksameid sooritada sel õppeaastal, siis ta ei pidanud midagi tegema, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis (EIS) olemas. Hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist edastab Sihtasutus Innove e-posti teel kõigile registreerunutele informatsiooni eksami toimumise aja ja koha kohta.

Mis puudutab neid õpilasi, kes ei ole mingil põhjusel jaanuaris riigieksamitele registreerunud, siis hetkel ei saa nad kahjuks enam selle aasta mais-juunis toimuvatele eksamitele registreeruda, kuid neil tekkis võimalus registreeruda riigieksamite lisaeksamitele, mis toi muvad sügisel. Lisaeksamitele saavad registreeruda ka need õpilased, kes ei sooritanud eksameid kevadel või need, kes ei jäänud saadud tulemustega rahule.

Riigieksameid korraldatakse sel ajal kehtivaid ohutusmeetmeid järgides ja piiranguid silmas pidades. Sihtasutus Innove saatis 5. mail kõikidesse koolidesse koostöös Terviseametiga välja töötatud eksamite korraldamise ja läbiviimise juhised.

Vaatamata sellele, et riigieksamite sooritamine ei ole 2019/2020. õppeaastal 12.klassi lõpetamise kohustuslik tingimus, valdav osa Narva gümnasistidest ei kavatse ikkagi loo buda nendes osalemisest. Esialgsetel andmetel osaleb sellel õppeaastal eksamikatsetel üle 70% õpilastest 20.jaanuariks 2020 registreerunute arvust. Tuletame meelde, et 20. jaanuari 2020 seisuga oli registreerunute üldine arv eesti keele emakeelena riigieksamile 37 inimest, eesti keele teise keelena – 332 inimest, matemaatikas 357 inimest. See, et gümnaasiumiõpilased otsustasid sel kevadel kasutada Haridus- ja Teadusministeeriumi pakutavat võimalust sooritada eesti keele (emakeele ja teise keelena) ja matemaatika riigieksamit, on arusaadav, sest sel juhul on neil tulevikus rohkem võimalusi, kuna rii gieksamite tulemused ei aegu ning kehtivad paljudes ülikoolides nii Eestis kui ka välismaal.

9. klasside lõpetajate osas, kelle jaoks eksamid samuti ei ole sel õppeaastal põhikooli lõpetamise kohustuslik tingimus, on 8.-10. juuniks aga määratud eesti keele kui teise keele eksam, mis on heaks võimaluseks saada B1 keeletaseme tõend. On näha, et loobujate arv on põhikooli lõpetajate seas suurem kui gümnasistide seas. Veebruaris eesti keele kui teise keele eksamile registreerunute 9. klasside õpilaste arvust, neid aga oli 486, soovivad eksamit sooritada esialgsetel andmetel vähem kui pooled.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil. Ent kuna sel aastal ei ole lõpueksamid kooli lõpetamise kohustuslik tingimus, siis võivad koolid lõputunnistused välja anda siis, kui õppetöö on lõppenud ning kõik sellel õppeaastal kooli lõpetamiseks kehtivad tingimused on täidetud.

Viktoria Lutus, Narva linnavalitsuse liige, Kultuuriosakonna juhataja