Küsimused ja vastused

Lugupeetud linnapea! Te ehitate lasteaedade Tareke ja Potsataja vahele väga ilusat staadioni, suur tänu Teile selle eest. Kuid selle staadioni kõrval on korvpalliplats. Kas te olete näinud, millised korvpalli korvid seal on? Need on väga vanad ja ühel puudub võrk. Kui oleks võimalik, siis vahetage need uute vastu või siis tehke korda – värvige lauad ja paigaldage uued võrgud. Ja veel võiks uuendada piirjooni. Lugupidamisega Olga Petrovna

Me pöörasime tähelepanu olemasolevate korvpallirõngaste väljanägemisele ja praeguseks on juba tehtud otsus asendada need uutega järgmise suvehooaja alguseks 2021. aastal. Samuti kaalume võimalust uuendada mänguväljaku märgistust.

Öelge palun, kes peab korda tegema bussipeatuse „Peetri plats“, mis asub kohe linnavalitsuse juures? Linna pärast on häbi. Varsti on üritus „Narva – Sügispealinn“, kohale tulevad külalised, aga siin… Vaadake fotot. Ljubov Fomina

L innamajandusamet tellis tööd Puškini skvääril Peetri platsi bussipaviljoni värvimiseks/ grafiti eemaldamiseks. Tööd peavad olema lõpetatud 22. septembriks 2020.

Lasteaia “Tareke” ja Maxima XX vaheline tee on väga kitsas, seal pargivad pidevalt lasteaia töötajate ja lastevanemate autod. Vaatamata paigaldatud märgile on väga raske ja ohtlik sõita lähedalasuvate majade hoovidesse. Igal hetkel võivad pargitud autode vahelt sõiduteele välja joosta lapsed. Talvise ajal muutub tee kogunenud lume tõttu raskelt kõnnitavaks ja läbisõidetavaks. Kas oleks võimalust seda teed laiendada näiteks aiaäärsete puude mahavõtmisega või teha läbisõidutee lasteaia vastasküljele? Ljubov

Linnamajandusamet ei näe vajadust laiendada A.A. Tiimanni tänav 16 teelõigu sõiduteed selle arvel, et raiuda maha lasteaia piirde ääres kasvavad puud. Hetkel käivad ettevalmistustööd piki lasteaeda kulgeva kõnnitee rekonstrueerimiseks, mis tagab seda kasutavate laste ja nende vanemate turvalisuse.

Sõidutee laiendamine lasteaia vastasküljelt on võimatu, kuna seal on juba kaubanduskeskuse ja korteriühistu eraterritooriumid.

Kas võiks „Potsataja” ja „Tareke” lasteaedade vahelise staadioni osale ehitada laste mänguväljaku, mida saaksid kasutada lasteaedade ja lähedalasuvate majade lapsed. Irina

Narva linnas laste mänguväljakute edasise ehitamise küsimus tuleb arutamisele 2021. a linnaeelarve kujundamisel. Võimalust mööda Teie soovi arvestatakse.

Millal lõppeb Energia tänava turust mööduva tee ülejäänud osa remont? See tee on tervenisti aukudes. Juri

Energia turu piirkonnas asuv teelõik ei ole linna omand. See kulgeb mööda Energia 2a kinnistut, millel asub korterelamu. Korteriomanikud keeldusid remontimast teelõiku omal kulul ega andnud ka linnale nõusolekut remondi tegemiseks. Linn algatas selle teelõigu suhtes sundvalduse seadmise menetluse, kuid maja omanikud esitasid kohtule hagi. Käesoleval ajal on hagi Tartu Halduskohtu menetluses.

Endise 9. kooli juures toimub puude lõikamine, tulemus näeb väga ilus välja. Millistes linnaosades plaanitakse veel selliseid puudelõikamisi. Boris

Sellel aastal on linna erinevates osades haljasalade hooldamise kokkuleppe alusel tehtud juba üle kahe tuhande puu hooldustööd (sh hooldus- ja kujunduslõikus, kuivade, haigete ja ohtlike puude eemaldamine ning kändude freesimine). Tööd veel jätkuvad.

Pähklimäel suletakse Maxima pood, millega me oleme väga harjunud ja mis asub väga heas asukohas. Mis põhjusel? Kas sinna tuleb toidupood? Küsimus toimetusse telefoni teel.

Hoones aadressil Narva, Pähklimäe 6 (endine MAXIMA pood) hakatakse remonti tegema. 2020. aasta detsembris avatakse samas hoones uus pood GROSSI TOIDUKAUBAD.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea
Вопросы и ответы

Уважаемый мэр!

Вы строите очень красивый стадион между д/садиками «Теремок» и «Чебурашка», огромное Вам спасибо. Но рядом с этим стадионом есть баскетбольная площадка, Вы видели какие там баскетбольные корзины? Они очень старые и на одной нет сетки. Если есть возможность, замените их на новые или приведите в порядок, покрасьте доски и установите новые сетки. А еще можно обновить разметку. С уважением, Ольга Петровна

Мы обратили внимание на внешний вид существующих баскетбольных колец, и на данный момент уже принято решение заменить их на новые к началу следующего летнего сезона в 2021 году; также рассмотрим возможность обновить разметку игрового поля.

Скажите, пожалуйста, кто должен привести в порядок автобусную остановку «Петровская площадь», прямо около Городской управы? Стыдно за город. Скоро мероприятие «Нарва – Осенняя столица», гости приедут, а тут… Посмотрите фото. Любовь Фомина

Департамент городского хозяйства заказал работу по удалению граффити/ покраске павильона на автобусной остановке «Петровская площадь» в сквере Пушкина. Работа должна быть выполнена до 22 сентября 2020 г.

Дорога, которая проходит между д/с «Теремок» и Maxima ХХ очень узкая, на ней постоянно припаркованы автомобили сотрудников детского садика и родителей. Несмотря на установленный знак, очень трудно заехать во дворы близлежащих дворов и небезопасно. В любой момент из–за припаркованных машин может выбежать ребенок на проезжую часть. В зимний период изза скопившегося снега, она становится практически трудно проезжаемой и почти непроходимой. Есть ли возможность расширить эту дорогу, например, за счет вырубки деревьев, расположенных вдоль забора, или сделать проезжую часть с противоположной стороны детского садика? Любовь Ивановна

Департамент городского хозяйства не видит необходимости в расширении дорожного полотна участка дороги A. A.Tiimanni tänav 16 за счёт вырубки деревьев вдоль забора детского сада. В настоящий момент идут подготовительные работы по реконструкции существующей пешеходной дорожки вдоль детского сада, что обеспечит безопасность для передвигающихся детей и их родителей.

Расширение дорожного полотна с противоположной стороны детского сада выполнить невозможно, так как это уже частные территории торгового центра и квартирного товарищества.

Можно ли на оставшейся части стадиона между садиками «Чебурашка» и «Теремок» построить детскую площадку, которую могли бы посещать воспитанники детских садов и ребята из близлежащих домов? Ирина

Вопрос дальнейшего строительства детских игровых площадок в Нарве будет рассматриваться при формировании городского бюджета 2021 года. Ваше пожелание по возможности будет учтено.

Когда закончат ремонт оставшейся части дороги мимо рынка на ул. Энергия. Этот участок весь в ямах, сильно поврежден. Юрий

Участок дороги в районе рынка Энергия не является городским. Он находится на недвижимости Энергия 2а, где расположен жилой многоквартирный дом. Квартирные собственники отказались ремонтировать участок дороги за свой счет и не дали согласия городу на ремонт. Городом была начата процедура установления принудительного владения на данный участок дороги, однако жители дома подали иск в суд. В настоящий момент дело находится в производстве Тартуского Административного суда.

Около бывшей 9 школы проводится обрезка деревьев, очень красиво выглядит. В каких районах города будет еще проводится такая обрезка? Борис

В этом году по договору с фирмами по обслуживанию зеленых зон уже произведена обработка более 2 тыс. деревьев в разных районах города (в том числе санитарная и формирующая обрезка, удаление сухих, больных и опасных деревьев, фрезерование пней). Работы еще продолжаются.

На Пяхклимяэ закрывается магазин Maxima, к которому мы очень привыкли и он удобно расположен. По какой причине? Что будет с этим помещением в дальнейшем? Будет ли в нем продуктовый магазин? Звонок по телефону

В помещении, расположенном по адресу: Нарва, Пяхклимяэ, 6 (бывший магазин Maxima), сейчас будут проводиться ремонтные работы. В декабре 2020 года на этом месте будет открыт новый магазин Grossi toidukaubad.

Алексей Евграфов, мэр г.Нарвы
Пересечение границы возможно, но при определенных условиях

Вопреки расхожим слухам о тотальном закрытии эстонских границ, только за август нынешнего года через Нарвский пограничный пункт прошло в направлении Ивангорода и назад около 15500 человек, как сообщил нашему изданию начальник погранпункта Юллар Кустала.

Разумеется, приведенная цифра не идет ни в какое сравнение с типовыми показателями «доэпидемического» времени: тогда примерно аналогичное количество людей фиксировалось в августе в течение лишь одного дня, подчеркнул наш собеседник. И тем не менее пограничные пункты как на эстонской, так и на российской стороне работают, просто следует помнить о крайне важных деталях, и с этой целью мы подготовили ряд вопросов.

Каковы условия пересечения границы для различных категорий жителей? Уточняем и расширяем вопрос. Более или менее регулярно посещают Россию проживающие в Нарве граждане Эстонии, граждане России с видом на жительство и обладатели «серых паспортов». Для кого пересечение границы сопряжено с наибольшими трудностями?

 – Из Эстонии в Россию мы пропускаем всех, отметил Юллар Кустала. Естественно, всех тех, у кого документы в порядке. Что касается российской стороны, то там свои требования. Если, например, проживающий в Нарве российский гражданин направляется в Россию, где у него имеется недвижимость, родственники или опекаемые им лица, тогда проблем на российском погранпункте не возникнет. Если же целью является, допустим, всего лишь посещение магазинов, тогда могут и направить обратно в Эстонию – такие случаи бывали. Человека, конечно, примут обратно, но после этого он должен быстрейшим образом подвергнуться самоизоляции.

Некоторые люди пытаются оправдаться, утверждая, что они, якобы, границу не пересекали, а находились только лишь в некоей «нейтральной зоне». Так вот, никакой «нейтральной зоны» на границе с Ивангородом не существует, предупреждает Юллар Кустала.

Добавим к этому, что на сухопутных границах отсутствуют также и так называемые «нейтральные полосы», а известная строка из песни Владимира Высоцкого («А на нейтральной полосе цветы – необычайной красоты») является исключительно поэтической фигурой речи.

Наибольшие сложности ожидают владельцев «серых паспортов»: для них российская граница пока закрыта за исключением случаев, когда человек направляется на похороны или за медицинской помощью.

Если речь идет о печальном событии, имеются ли в виду похороны именно близкого родственника?

– Это во многом зависит от того, насколько убедительно житель Эстонии, Нарвы в частности, сумеет обосновать цель визита в Россию. «Если мы пропускаем людей на похороны, – уточняет Юллар Кустала, – то считается, что речь идет о первом круге родственников. Но, конечно, мы тоже люди, и если, допустим, у человека умерла бабушка или кто-то из дальних родственников, мы не будем слишком строги и пропустим через границу».

Между прочим, замечает наш собеседник, подобные случаи имели место и на ивангородском погранпункте, когда люди направлялись в Нарву на похороны дальних родственников, и там этих людей также пропускали.

Разумеется, в такой ситуации необходимо иметь при себе свидетельство о смерти: это – обоюдное требование обеих сторон. Еще лучше, когда наличествуют документы, удостоверяющие родство.

Если житель Эстонии лишился не родственника, но, предположим, друга, тогда надо составить заявление, оно же ходатайство, с изложением сути проблемы (подробности см. на сайте politsei.ee), причем ответ приходит достаточно быстро, отмечает Юллар Кустала.

Тестирование и карантин неизбежны

– Надо иметь в виду, подчеркивает Юллар Кустала, что время пребывания на российской территории не имеет решительно никакого значения. Хоть 15 минут пробыл там человек и даже не вышел из помещения ивангородского пограничного пункта! Все равно после возвращения требуется пройти тест.

Первым делом жителю Эстонии, возвратившемуся из России, выдается информационный лист, где наряду со стандартными контактными данными следует указать адрес, по которому человек будет пребывать во время самоизоляции. Далее надлежит пройти тестирование. Соответствующего медицинского пункта на нарвской границе пока нет (в таллиннском аэропорту и морском порту таковые имеются: см. Narva Linnaleht от 11 сентября), следовательно, тест придется сдать по обычной схеме – сначала получить направление от семейного врача и затем обратиться в лабораторию.

Строго говоря, необходимо сделать два теста с промежутком не менее недели. Если результат первого теста отрицательный, то допустима частичная самоизоляция, когда позволителен даже выход на работу – по согласованию с работодателем. Если и второй тест получится отрицательным, карантинное требование снимается.

Хороший вариант, считает Юллар Кустала, когда житель Эстонии и, конкретно, Нарвы точно знает, в какой именно день он вернется из России и заранее оформляет направление у семейного врача именно на этот день, сберегая тем самым время.

Каковы правила провоза животных?

– Никаких принципиальных изменений здесь не появилось, поясняет Юллар Кустала. Если житель Эстонии приобрел в России, например, щенка, он должен доставить его в Эстонию лично (возможно поручить доставку иному лицу на основании доверенности), предварительно подготовив на собачку все требуемые документы, которые имеют юридическую силу в Европейском Союзе.

Никакие передачи животного на мосту – между двумя погранич ными пунктами – категорически недопустимы, равно как и недопустим вообще никакой обмен товаров в этом месте.

«Некоторые думают, – рассказывает Юллар Кустала, – что, мол, я пойду с эстонской стороны, а кто-то, по предварительной договоренности, с российской. На мосту встретимся и все провернем: и животного передадут, и документы на него». Подобные действия являлись и являются абсолютно незаконными. Раньше, когда поток пересекающих границу людей был значителен, такие варианты иногда проходили, но сейчас это невозможно.

Целесообразно следовать инструкциям

Правила пересечения границы, кстати, абсолютно идентичные для пешеходов и автомобилистов, как мы только что выяснили, несколько осложнились, но не имеют ничего общего с запретом как таковым.

– Граница работает, даже курсируют по ночам рейсовые автобусы фирмы Ecolines: один приходит из России, один из Эстонии. Правила могут меняться в зависимости от общей ситуации с коронавирусом. В целом, однако, ограничительные меры, связанные с пересечением границы, в сравнении с мартом нынешнего года, когда в Эстонии был введен режим чрезвычайной ситуации, изменились незначительно, резюмирует Юллар Кустала. И что особенно приятно для нас, это то, что взаимный обмен новейшей информацией с российской стороной производится регулярно, поэтому есть прямой смысл лишний раз переспросить о чем-то существенном пограничников и прислушаться к их рекомендациям.

В заключение нелишне в очередной раз напомнить официальное постановление. Государством с повышенным риском заражения считается страна, где на 100 тысяч жителей приходится 16 и более случаев заражения. Список таких стран Министерство иностранных дел Эстонии обновляет каждую пятницу, а вступает он в силу, начиная с понедельника следующей за пятницей недели.

Беседовал Сергей Трохачев
Завод Fortaco Estonia расширяет производство

Торжественное открытие нового производственного корпуса нарвского завода Fortaco Estonia, принадлежащего международному концерну Fortaco Group, состоялось 16 сентября. На церемонии отмечалось, что завод играет важную роль в экономике и социальной жизни города.

В церемонии участвовали председатель Городского собрания Ирина Янович и мэр Нарвы Алексей Евграфов, директор завода Лариса Шабунова, президент Fortaco Group Ларс Хеллберг, председатель совета этого концерна Пану Роутила и представитель собственника Яан Маттлин.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал на открытии нового заводского корпуса, что наш город — промышленный, к сожалению, в последнее время позиции промпредприятий пошатнулись, но Fortaco Estonia по-прежнему держит марку и является успешным примером того, что в Нарве можно и нужно развивать производство. За свою работу завод неоднократно был отмечен разными призами. Например, в этом году предприятие получило государственную премию за существенный вклад в развитие региона. Также завод не раз признавался самым успешным предприятием города. Мэр вручил букет цветов директору Fortaco Estonia Ларисе Шабуновой, а президенту Fortaco Group Ларсу Хеллбергу – гравюру с изображением Нарвы. Он выразил надежду на укрепление связей между городом и предприятием.

Проект расширения мощностей стартовал в 2017 году, когда завод отмечал 70-летие (Fortaco Estonia расположен на территории бывшего завода «Балтиец»). Новое здание занимает площадь 10 тысяч кв. метров – для механики (обработка металлов) и сварочных процессов, есть и административные помещения. Инвестиции в сооружение корпуса и оснащение оборудованием составили около десяти млн евро. Как пояснила журналисту газеты Narva Linnaleht руководитель нарвского завода Лариса Шабунова, это только первый этап, в последующем новый производственный корпус будет дополняться новым оборудованием.

Из-за связанного с пандемией кризиса в мировой экономике в нынешнем году завод также испытал определенные трудности, объем производства снизился почти на треть. Но на предприятии надеются, что в будущем, со стабилизацией в экономике, объемы выпуска продукции будут расти.

На предприятии занято около пятисот работников. В перспективе, когда дела на мировом рынке поправятся и завод выйдет на максимальные объемы, предприятие сможет принять от ста до двухсот новых работников. Разработана программа сотрудничества с Нарвским учебным центром и Кассой по безработице. Новые работники проходят обучение также на самом заводе.

Fortaco Estonia изготавливает из металла узлы и компоненты, а финишные операции проходят на других предприятиях Fortaco Group. (Производства концерна расположены, в частности, в Финляндии, Словакии, Венгрии и Польше). На этих предприятиях ведется сборка готовой продукции – грузоподъемных механизмов для строительства и лесной промышленности, оборудования для горнодобывающей отрасли и для других сфер.

Евгений Ашихмин
Песни из Нарвы на «Новой волне»

Обучающаяся в вокальной студии Pääsuke (руководитель Елена Коломийцева) 12-летняя нарвитянка Виктория Дмитриенко представляла Эстонию в прошедшем на минувшей неделе полуфинале Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна- 2020».

Нынче этот конкурс 13-й по счету. Поступили тысячи заявок из разных стран на участие в этом творческом состязании, а в полуфинал через череду отбора прошло всего 55 юных исполнителей. Нарвитянка, которая учится в Языковом лицее и в Нарвской музыкальной школе (класс фортепиано), достойно и ярко выступила на этом этапе.

По сообщению российских СМИ, по итогам прослушивания в финал (пятый тур конкурса), который пройдет в начале октября в «Артеке», вышли конкурсанты из семи стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Испании, России и Южной Кореи.

Организаторы конкурса – холдинг «АРС» и Академия популярной музыки Игоря Крутого. Профессиональное жюри возглавляет народный артист России, композитор и продюсер Игорь Крутой.

По условиям конкурса, участники проходили предварительной отбор, в том числе в формате онлайн-кастинга, а в полуфинале (четвертый тур) дети выступили в Москве.

В конкурсе участвуют дети от 7 до 13 лет. Цель – объединение талантливых детей из разных стран, развитие их вокальных и исполнительских данных, выявление новых талантливых музыкантов и исполнителей, а также широкая популяризация музыки на национальных языках.

Вот как прокомментировала выступление на конкурсе юной нарвитянки руководитель вокальной студии Pääsuke Елена Коломийцева:

– Виктория занимается в студии 4 года и за это время своим упорством, трудолюбием, огромным желанием и, конечно, поддержкой своих родителей, благодаря которой может развиваться, добилась больших успехов.

Вика постоянный участник всех мероприятий студии, города, а также является лауреатом многочисленных международных конкурсов (Эстония, Латвия, Польша, Россия, Румыния), где занимает 1 места и получает специальные призы.

Участник проекта «Наше Евровидение Дети».

Участник национального отбора в Таллинне, на международном конкурсе «Славянский базар».

Обладатель почетного знака и благодарности за вклад в культурную жизнь города Нарвы и активное участие в концертах, посвященных 100- летию Эстонии, 2018, 2019 годах.

На полуфинале конкурса «Новая волна» Вика получила огромный опыт, заряд творческой энергии на еще большую работу и желание идти вперед, новые интересные знакомства, почувствовала себя частью грандиозного проекта, конечно, была в восторге от многочисленных камер, макияжа, сцены и ярко вошла в историю «Новой волны».

Евгений Шаромов
Юрист отвечает: формируйте повестку дня правильно

В части созыва общего собрания и формирования повестки дня в отношении квартирных товариществ действуют определённые положения Закона о некоммерческих объединениях.

Многим известна возможность созыва общего собрания квартирных собственников инициативной группой, предусмотренная § 20 ч.3 Закона о некоммерческих объединениях: Правление должно созывать общее собрание, если этого требуют в письменной форме и с указанием причины не менее 1/10 членов некоммерческого объединения и, если уставом не предусмотрено требование меньшей нормы представительства.

Это чаще всего используемая так называемой «инициативной группой», но не единственная у квартирных собственников возможность вынести на обсуждение общего собрания вопросы, которые они считают важными для КТ.

Существует ещё две возможности дополнить повестку дня необходимыми вопросами:

Первая возможность регулируется § 201 ч.2 Закона о НКО: Внесения дополнительных вопросов в повестку дня могут требовать не менее 1/5 членов некоммерческого объединения или не менее шести членов некоммерческого объединения, если в состав некоммерческого объединения входит менее 30 членов. По каждому дополнительному вопросу необходимо представить обоснование.

Этой возможностью квартирные собственники могу воспользоваться не позднее трёх дней после извещения о созыве общего собрания. Уставом может предусматриваться более длительный срок.

Вторая возможность регулируется § 201 ч.5 Закона о НКО: Вопрос, который предварительно не был включён в повестку дня общего собрания, может быть включён в неё, если в общем собрании участвуют все члены некоммерческого объединения или с согласия не менее 9/10 присутствующих на общем собрании членов, если в общем собрании участвует более половины членов некоммерческого объединения и уставом не предусмотрено требование большей доли участия.

Таким образом, для вынесения на общее собрание квартирных собственников вопросов не обязательно требовать созыва так называемого «внеочередного» общего собрания, а можно требовать внесения дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания, созываемого правлением.

При этом необходимо учитывать, что закон требует по каждому дополнительному вопросу представить обоснование, почему его надо внести в повестку дня. Без такого обоснования требование не будет соответствовать закону. И также надо подготовиться к докладу этого вопроса на общем собрании, т.к. от правильного и основательного доклада зависит и голосование квартирных собственников.

Вопросы, которые не были внесены в повестку дня общего собрания и которые могут обсуждаться на нём, указаны в § 201 ч.6 Закона о НКО: без предварительного внесения в повестку дня общее собрание может принять решение о созыве следующего собрания, а также решения по заявлениям, касающимся связанных с повесткой дня организационных вопросов, и порядка проведения собрания, на общем собрании также могут обсуждаться без вынесения решения другие вопросы.

Всё вышесказанное относится также и к садоводческим товариществам, т.к. их деятельность напрямую регулируется Законом о некоммерческих объединениях.

Александр Ефимов, юрист консультационного пункта Департамента  городского хозяйства по вопросам квартирных  и садовых товариществ
Заслуживает ли Нарва такой же (политической) судьбы, как Йыхви?

На последних выборах в местное самоуправление у нашего соседа, Йыхвиской волости, получились следующие результаты – избирательный союз Meie Kodu – 7 мест, избирательный союз Jöhvi Eest – 6 мест, избирательный союз Jõhvi – 3 места, Центристская партия – 3 места, Партия Реформ – 2 места, Партия социал-демократов – 0 мест (социал-демократы не очень-то популярны в Ида-Вирумаа вследствие проводимой ими политики. В числе прочего, их популярность снижается из-за пропаганды однополых браков – вот они и попрятались в разныx избирательных союзах. В Алутагузе и Люганузе, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ социал-демократов вовсе не видать, только в Кохтла-Ярве и Тойла они вышли со своим списком и, наконец, в Нарве, как всем известно, социал-демократы находятся в избирательном союзе Meie Narva).

Давайте в хронологическом порядке рассмотрим то, как осуществлялось управление в Йыхви после выборов 2017 года. Уже в 2018 году, в мае, йыхвискому волостному старейшине Алексею Наумкину и его двум заместителям был объявлен вотум недоверия. И года не прошло, как в апреле 2019 г. депутатами йыхвиского волостного собрания на место волостного старейшины был избран являвшийся до этого момента заместителем старейшины Макс Каур, который стал по счету седьмым старейшиной за пять лет в волости с 12-тысячным населением. В июне 2020 года волостному старейшине Максу Кауру был объявлен вотум недоверия, который провалился, но вскоре после этого председателя Городского собрания Эдуарда Эаста исключают из Центристской партии (может быть, вы его еще помните — в течение двух лет был мэром Нарвы) и далее также выражают ему вотум недоверия. А уже в конце августа 2020 года заново началась подготовка к смене власти, которая будет решаться голосованием в октябре на заседании волостного собрания.

Совершенно ясно, что такое постоянное перемещение власти от одной группы по интересам к другой, сопровождающееся подкупом людей и основанное на принципе «рука руку моет», оставляет от самоуправления тяжелое впечатление. В подтверждение тому слова вице-канцлера Министерства социальных дел Райта Куузе, который в интервью газете Vooremaa признал, что там (в Йыхви) «все довольно запутано, поскольку все время происходит смена властей». Также, исполнительный редактор газеты «Северное побережье» Эрик Кальда сказал ERR-порталу, что «в последнее время, к сожалению, сложилась такая ситуация, что в результате постоянной борьбы за власть под угрозу ставится прогресс и позитивное развитие». Именно из-за такой «игры престолов» весной 2019 года случилась в Йыхвиской городской управе беда, заключающаяся в том, что на гребне волны увольнений найти новых специалистов на место отправленных в отставку опытных служащих оказалось затруднительным – большинство кандидатов провалилось на конкурсе. А если ко всему вышесказанному добавить имевшую место ситуацию, когда председатель Йыхвиского волостного собрания (Э. Эаст) в гордом одиночестве сам с собой провел заседание и сам же проголосовал против вотума недоверия себе, то тут уж нельзя не согласиться с журналистом «Северного побережья», который написал: «Если из-за коронавируса или по иным причинам в Йыхви не сможет давать представления передвижной цирк-шапито, то не беда – в Йыхви уже долгое время функционирует свое собственное стационарное увеселительное заведение, от которого народу одновременно и смешно, и горько».

Залог развития местного самоуправления – это стабильность. Как только по Нарве стали расползаться слухи о возможном перевороте в Нарвском городском собрании, сразу встревожились предприниматели – неужели, действительно, власть в Нарве сменится? Их обеспокоенность можно понять. Поскольку, как всем известно, когда наступают смутные времена, то рабочий энтузиазм чиновников гаснет и они занимают выжидательную позицию, опасаясь, не дай Бог, принять положительное решение в отношении «не того» человека, решение, которое может навредить новому потенциальному представителю власти. И если уже сегодня у предпринимателей возникает много упреков в излишней бюрократии (хотя в Нарве ситуация ощутимо лучше, чем в других самоуправлениях), то что будет дальше, если власть начнет передаваться из рук в руки, как это происходит в Йыхви?

Разве Нарва заслуживает такого же как в Йыхви жонглирования властью, которое подавляет экономическое развитие? Полагаю, что каждый здравомыслящий человек ответит – нет, так не должно быть. Это так же, как и в семье – если брак крепкий, то и дети твердо уверены в своем будущем. Но если ссоры все же возникают, то с такими временными явлениями нужно уметь справляться, понимая, что главное – это всеобщее благополучие. Дождемся выборов в местное самоуправление 2021 года, а после выборов уже вместе с теми людьми, кого большинство считает достойными того, чтобы руководить Нарвой, мы будем жить дальше – беспрепятственно творить, созидать и стабильно развивать нашу городскую среду.

Андрус Тамм, представитель  ЦУ «За защиту семьи и традиций»  в Ида-Вирумаа
Küsimused ja vastused

Lugupeetud linnapea. Millal tehakse korda jalakäijate tsoon Puškini 17 ja 19 majade vahel?

Linn kaalub varianti paigaldada antud kohale õueala märk, mis võimaldab inimestel liikuda sõiduteel takistusteta. Linnamajandusameti spetsialistide arvates ei ole. Linnamajandusameti spetsialistide arvates ei ole kõnniteede ehitamine majade otsaseinte juurde projekteerimise seisukohast õige, kuna seda läbisõitu kasutab transport (sealhulgas raskeveokid) kaupade veoks majades asuvatesse müügikohtadesse ning sisse- ja väljasõidu pöörde raadius ei hakka vastama normidele. Selle tagajärjel tekivad majade vahel uute kõnniteede ehitamise korral raskused kinnistutele juurdesõidul ja väljasõidul.

Augustis pöördus grupp narvalasi linnapea poole palvega taastada linnasauna töö. Seoses sellega, et paljudel eakatel inimestel on erinevad haigused nagu liigne kehakaal, hüpertoonia ja probleemid vestibulaarfunktsiooniga, on vannis käimine raskendatud. Näiteks naisterahvas, kes kaalub 110 kilo, mahub vaevu vanni ning tal on väga raske minna ja väljuda vannist. Linnapea pakkus välja, et inimesed võiksid külastada sauna Narva sovhoosis või SPA-d Narva-Jõesuus, kuid eakatel inimestel on raske minna bussipeatusesse, samuti on saunas ajapiirang, aga sellistel inimestel kulub lahtiriietumiseks ja pärast riietumiseks 40 minutit. Ja üldse, kuidas linnapea kujutab selliseid inimesi ette SPA-s? Ma olen väga nördinud linnapea suhtumisega linnaelanikest pensionäridest invaliididesse. Ta ise on noor inimene ja ei suuda aru saada pensionäride probleemidest. Meile on vaja linnasauna, mitte erasauna. Ja pole vaja meid saata SPA-sse ja teistesse asulatesse. Narvas oli alati saun ja see peab ka olemas olema. Olen veendunud, et suur hulk inimesi on juba selle küsimuse tõstatanud. Esmaspäevaks on grupp inimesi registreerinud linnapea juurde järjekordsele vastuvõtule.

Linnasauna hoone omandas 2001. aastal AS Narva Saun. Ostu-müügilepingu järgi kohustus ettevõte jätkama linnaelanikele saunateenuste osutamist 15 aasta jooksul, s.o kuni 30.03.2016. Kohustuste mittetäitmisel olid lepinguga ette nähtud trahvisanktsioonid.

Käesoleval ajal on AS Narva Saun kohustuste täitmise tähtaeg linnale avaliku sauna teenuste osutamise osas lõppenud.

Sellele vaatamata, arvestades antud teenuse olulisust linnaelanikele, oleme huvitatud avaliku sauna tegevuse jätkumisest ning sauna töö lõppemise korral pöördume sauna omaniku poole palvega jätkata saunateenuste osutamist. Sarnased probleemid tekkisid ka 2010. aastal.

Käesoleval ajal võtsid linnavalitsuse esindajad ühendust sauna omanikuga ning esitasid küsimused saunateenuste peatamise põhjuste ja omaniku edasiste plaanide kohta. Omaniku esindaja selgitas, et algselt oli sulgemise põhjuseks koroonaviiruse pandeemia ja sellega seoses Eestis välja kuulutatud eriolukord. Kuid hiljem tekkisid muud, temast mitteolenevad asjaolud, mis takistasid sauna tegevuse taastamist. Omaniku esindaja ei selgitanud, millised põhjused takistavad sauna töö taastamist ning ei andnud prognoosi sauna võimaliku avamise aja kohta, kuid kinnitas, et tema töötajad tegelevad eelmainitud asjaolude kõrvaldamisega ning nad informeerivad potentsiaalseid kliente koheselt pärast olukorra parandamist.

Samuti kaalub linnavalitsus avaliku sauna avamise võimalust ja majanduslikku otstarbekust, kuna peame avalikku sauna sotsiaalselt oluliseks ja linnaelanikele tähtsaks kohaks.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea
Мэр отвечает: вопросы и ответы

Уважаемый мэр, я проживаю по адресу: ул. Пушкина, 17. Ответьте, пожалуйста, на волнующий меня вопрос: когда будет отрегулирована пешеходная зона между домами ул. Пушкина, 17 и ул. Пушкина, 19?

Город рассматривает вариант установки знака жилой зоны на данном участке, который позволяет передвигаться людям по проезжей части беспрепятственно. По мнению специалистов Департамента городского хозяйства, строительство пешеходных дорожек у торцов домов, с точки зрения проектирования, не является правильным, потому что данный проезд используется транспортом (в том числе большегрузным транспортом) для подвоза товаров в расположенные торговые точки в домах, а радиус выезда-въезда будет не соответствовать нормативам. Вследствие чего между домами за счёт нового строительства пешеходных дорожек возникнут сложности с выездом и заездом к недвижимости.

В августе группа нарвитян обратилась к мэру с просьбой восстановить работу городской бани. В связи с тем, что многие пожилые люди имеют различные заболевания, такие как лишний вес, гипертония и проблемы двигательного и вестибулярного аппарата, прием ванны вызывает у них затруднения. Например, пожилой человек с весом 110 кг (женщина) с трудом помещается в ванне и ей очень трудно залезть и вылезти из ванны. Мэр предлагал людям посещать баню в совхозе «Нарва» или в СПА в Нарва-Йыэсуу, но пожилым людям трудно добираться до автобусных остановок, финансовые возможности ограничены, также в бане действует ограничение по времени, а у таких людей только на одевание-раздевание уходит по 40 минут. Да и вообще, как мэр представляет таких людей в СПА? Я очень возмущена отношением мэра к пенсионерам-инвалидам. Он сам человек молодой и не может понять проблемы пенсионеров. Нам нужна баня городская, а не частная. И не надо нас отправлять в СПА и другие населенные пункты. В Нарве всегда была баня и должна быть. Уверена, что большое кол-во людей с этим вопросом уже обращались. В понедельник группа людей записана на очередной прием к мэру по этому вопросу.

Здание городской бани было приобретено AS Narva Saun в 2001 году. По договору купли-продажи предприятие обязано было продолжить осуществление банных услуг горожанам в течение 15 лет, т.е. до 30.03.2016 г. В случае неисполнения обязательств договором были предусмотрены штрафные санкции.

В настоящее время срок исполнения обязательств AS Narva Saun перед городом по оказанию услуг общественной бани истек.

Несмотря на это, учитывая всю важность оказания данной услуги горожанам, мы заинтересованы в продолжении работы общественной бани и в случае прекращения работы бани обращаемся к собственнику бани с просьбой продолжить оказание банных услуг. Подобные проблемы возникали и в 2010 году.

В настоящее время представители Городской управы также связались с собственником бани и задали вопросы о причинах приостановки оказания банных услуг и о дальнейших планах собственника. Представитель собственника пояснил, что первоначальной причиной явилась пандемия коронавируса и объявленное в связи с этим в Эстонии чрезвычайное положение, но в дальнейшем возникли иные, не зависящие от него обстоятельства, препятствующие возобновлению деятельности бани. Представитель собственника затруднился пояснить, какие причины препятствуют возобновлению работы бани и дать прогноз относительно возможной даты открытия бани, но заверил, что его сотрудники работают над устранением упомянутых ранее обстоятельств и что они проинформируют потенциальных клиентов незамедлительно после исправления ситуации.

 Также, Городская управа взвешивает возможность и экономическую целесообразность открытия общественной бани, так как считаем общественную баню социально значимым и важным для наших горожан местом.

Алексей Евграфов, мэр г. Нарвы
Делимся опытом: не бойтесь говорить с государством

В садовых товариществах, как правило, все вопросы решаются через собственников участков. Будь то приграничный спор, покосы, уборка территории, совместное мероприятие и прочее. Знакомое лицо соседа по участку всегда обозначит видимый или невидимый барьер зоны его/твоей ответственности. Нравится-не нравится, а все вопросы будешь решать с ним. То же самое касается и городской собственности, это чаще всего дороги. Знаем куда и к кому обратиться по вопросам ремонта дороги, благо живём все в одном городе.

А как быть, когда собственником участка является государство? Куда бедному председателю податься и в какую дверь стучать? Именно такие вопросы встали перед нами, когда соседи пожаловались на неухоженный и заросший бурьяном кусок государственной земли. Сухая трава осенью и весной представляет большую пожароопасность, особенно при нашей плотной застройке деревянными строениями. Да и правила благоустройства садового товарищества распространяются на всех собственников без исключения.

Посидели, покумекали, да и написали письмо в государственный Земельный департамент. Так мол и так, земля ваша, поэтому будьте любезны обеспечить противопожарную безопасность на вверенной вам территории. Ярко гореть из-за вас, мол, никому не хочется…

Отправили письмо без всякой уверенности на положительный результат. Но мы ошибались, умеет наше государство приятно удивлять! В положенный срок пришёл официальный ответ с извинениями и пояснениями. Признаём, мол, правоту вашу. В этом году уже не успеваем провести дополнительную госпоставку, а вот в следующем году, обязательно всё сделаем по закону. Хоть и бумага была гербовая и подпись внушительная, а сомнения остались: госпоставка и их/наши 14 соток… Мда.

Год прошёл незаметно, в делах и трудах наших садово-праведных. Однако хоть и медленно вращаются жернова государственной власти, но и на месте тоже не стоят. В аккурат по истечении 12 месяцев принёс почтальон благую весточку из столицы. Уведомили из Земельного департамента, что госпоставку провели, и свои участки в садовом товариществе «Дружба+» государство будет обкашивать ежегодно в августе!

Вывод: не бойтесь стучаться в государственные двери! Проверено, открываются! Только наберитесь терпения, времени уходит много, ведь за 220 километров кричать приходится…

P. S. Пока писали заметку для газеты вспомнили о разбитой государственной дороге, в голове забродили шальные мысли…

Геннадий Афанасьев, член правления с/т «Дружба+»