Narva haigla nõukogu kuulutab välja juhatuse liikme konkursi / Нарвская больница объявляет конкурс на должность члена правления

SA Narva Haigla nõukogu korraldab juhatuse liikme valimiseks konkursi.

Narva haigla nõukogu esimehe Katri Raigi sõnul on konkursi väljakuulutamise päevaks 18. veebruar ning avalduse esitamise tähtaeg 20 märts.

„Juhatuse liikme värbamiseks kuulutatakse välja nii  avalik konkurss kui kaasatakse täiendavalt kandidaate läbi sihtotsingu, et jõuda Narva haigla juhi leidmisel parima võimaliku lahenduseni,“ selgitas nõukogu esimees Raik.  Kandidaadilt eeldame vähemalt 5-aastast kogemust oma valdkonnas eduka organisatsiooni juhtimisel. Kandideerimist toetab vähemalt magistrikraad ja meditsiiniline kõrgharidus. Edukalt kandidaadilt eeldame eesti, vene ja inglise keele valdamist.

Konkursi läbiviimiseks ja juhatuse liikme valimiseks leiab Narva haigla nõukogu endale lepingulise partneri personalispetsialistide hulgast, kellel on pikaajaline kogemus suurtele organisatsioonidele tippjuhtide värbamisel.

Tippjuhi valikuprotsessi raames kavandab nõukogu kohtumised haigla tööperega, et tutvustada valikuprotsessi ja nõukogu ootuseid uuele juhile.

Haigla nõukogu juhi Katri Raigi sõnul näeb nõukogu Narva haigla tulevikku suuremas integratsioonis Tartu Ülikooli kliinikumiga. Vastav visioonidokument on plaanis koostada juba selle aasta suveks.

Narva haigla uus nõukogu kinnitati Narva linnavalitsuse poolt 3. veebruaril. Selle liikmed on dr Ago Kõrgvee Tartu Ülikooli kliinikumist ning linnavolikogu liikmed Heli Adamovitš, Jekaterina Golubtsova ja Anton Pratkunas. Oma esimesel koosolekul valis haigla nõukogu oma esimeheks Narva linnapea Katri Raigi. Nõukogu koosseisu on kavas kaasata veel kaks meditsiinivaldkonna esindajat.

Täpsem info: 
Katri  Raik
+372 5153394

Совет ЦУ Нарвской Больницы объявляет конкурс на нахождение кандидата на должность члена правления.

По словам председателя совета Катри Райк днем объявления конкурса станет 18 февраля, а сроком предоставления заявления 20 марта.

«Для нахождения кандидата на данную должность будет объявлен как открытый конкурс, так и дополнительно использован прямой поиск, чтобы достичь наилучшего решения», – объяснила председатель совета Катри Райк. Мы ожидаем, что у кандидата будет не менее 5 лет опыта руководства успешной организацией в своей области, кандидатура подтверждается как минимум степенью магистра и высшим образованием в сфере медицины. Мы ожидаем, что успешный кандидат будет говорить на эстонском, русском и английском языках.

Для проведения конкурса и поиска кандидата Нарвская больница найдет договорного партнера-специалиста, у которого большой опыт в области поиска персонала на руководящие должности.

В рамках поиска руководителя больницы будут проведены встречи с работниками, чтобы ознакомить их с организацией процесса выбора подходящего кандидата и выслушать их пожелания по поводу будущего руководителя.

По словам руководителя совета больницы Катри Райк, совет видит будущее Нарвской больницы в большей интеграции с Клиникой Тартуского университета. Составление соответствующего документа планируется к этому лету.

Новый совет Нарвской больницы был утвержден 3 февраля. Его членами стали Аго Кыргвеэ из Клиники Тартуского университета и члены городского собрания Хели Адамович, Екатерина Голубцова и Антон Праткунас. На первом собрании председателем совета была выбрана мэр Нарвы Катри Райк. В планах – привлечь в совет еще двоих членов – специалистов в области медицинской работы.

Подробная информация:
Катри Райк
+372 5153394

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *