Narva Linnaleht on iganädalane linnaleht

Narva Linnaleht – это городская еженедельная газета

Kirjastaja: SA Narva Linnaleht / Издатель: SA Narva Linnaleht

Narva Linnaleht on iganädalane linnaleht, mis jõuab kõikide Narva linna elanike postkastidesse tasuta igal reedel. Ajalehe iganädalane tiraaþ on 30 000 eksemplari.

Ajaleht alustas ilmumist novembris 2018 a.

Teistest Narva linnas ilmuvatest lehtedest eristub Narva Linnaleht sellega, et ajalehe eesmärgiks on kajastada linnas rohkelt asetleidvaid kultuuri- ja spordiüritusi ning muid olulisi sündmusi. Samuti avaldatakse meie lehes Narva Linnavalitsuse ja Volikogu materjale. Lisaks antakse küsimusterubriigis vastuseid olmeküsimustele nagu seadusemuudatused, töö korteriühistutega, parkimine, prügivedu jne. Elanike küsimustele vastavad juristid ja teised kompetentsed isikud sotsiaal- ja kommunaalmajanduse sfäärist. Ajalehe sihtauditoorium on lai, hõlmates nii nooremaid kui ka vanemaid vanusegruppe.

tel. +372 59821703
e-mail: info@narvalinnaleht.ee
Narva Linnaleht SA