Narva munitsipaalüldhariduskoolid jätkavad peale 15. maid peamiselt distantsõppel

Koolidesse tulevad peale 15. maid ainult need õpilased, keda kool on individuaalselt kutsunud. Eelkõige kutsutakse kontaktõppele neid, kelle puhul distantstöö ei andnud soovitud tulemust ning kes vajavad täiendavat kontaktset õppetööd, nõustamist ja juhendamist, samuti lõpuklasside õpilasi, kes sooritavad mai lõpus-juuni alguses eksameid.

On mõistetav, et distantsõpe on olnud meile kõigile – nii õpilastele, õpetajatele, kui ka vanematele – koormav ja väsitav. Siiski peame jätkama kuni õppeaasta lõpuni distantsõppega, sest Narva koolid on piisavalt õpilasrikkad ning tagada kõigile koolihoones viibijaile turvaline õppekeskkond, järgida 2+2 reeglit ning korraldada õppetööd kuni 10-liikmelistes rühmades on võimalik vaid rangelt piirates kooli tulevate õpilaste arvu. Vastavalt koolidelt saadud eelinfole viibib suuremates koolides kontaktõppel 5 kuni maksimaalselt 50 õpilast, üldjuhul piirdub koolis viibivate õpilaste arv 20-30 õpilasega.

Koolis viibitakse nii vähe kui võimalik. Õpilased ei õpi koolimajas terve õppepäeva jooksul, vaid tulevad koolimajja määratud kellaajaks ainult nõustamisele, juhendamisele, vestlusele, teadmiste kontrolli sooritamisele. Õppetöö kestab maksimaalselt kuni 3 tundi päevas. Õpilased ei kasuta ühiseid ruume (riidehoidu, võimlat, sööklat jms). Sooja koolilõunat ei pakuta, kuni õppeperioodi lõpuni jagavad koolid kõigile soovi avaldanud õpilastele kuivtoidupakke. Ühes ruumis tohib viibida kuni 10 õpilast ja lisaks üks õpetaja. Kui üks õpperühm on oma õppetööga ruumis lõpetanud, desinfitseeritakse seal pindu. Vahendid käte desinfitseerimiseks peavad olema koolis kõigile kättesaadavad ning nähtavatel kohtadel. Haridus- ja Teadusministeerium on teatanud, et saadab koolidele vajalikke kaitsemaske ja desinfektoreid. Maskide kandmine ei ole ei õpetajatele ega õpilastele kohustuslik, kuid on siiski soovitatav, eriti neile, kes kuuluvad riskirühma.

Õppetöös keskenduvad koolid põhiliselt kordamisele, kinnistamisele, kokkuvõtete tegemisele. Õpikute ja raamatute tagastamist võivad sel aastal koolid alustada tavalisest veidi varem, sest praegustes oludes võib see protsess olla aeganõudvam – tagastamine peab toimuma kontaktivabalt. Enne menetlemist tuleb õpikuid hoida pakendatult vähemalt 72 tundi.

Et sel aastal ei ole lõpu-/riigieksamid kooli lõpetamise kohustuslik tingimus, siis võib kool lõputunnistused välja anda kohe, kui õpilased on täitnud kõik lõpetamiseks kohustuslikud tingimused ja õppetöö on lõppenud.

Kahjuks jäävad sel aastal ka traditsioonilised suvekoolilaagrid ära. See, kas Noored Kooli linnalaager, mis tänavu planeeriti Narva Soldino Gümnaasiumis juba kolmandat korda ning mis pidi alustama tegevust juuli alguses, toimub augusti alguses või jäetakse ka see ära, pole veel lõplikult selge.

Lõpueksamid on sel kevadel vabatahtlikud. Eksamid toimuvad mai lõpus-juuni alguses. Eksamite korraldajad on saatnud koolidele täpsemad juhised ning tagavad koolidele eksamite ajaks kõik vajalikud isikukaitsevahendid. Pidulikud ja rahvarohked lõpuaktused ei ole sel aastal võimalikud. Tänavu ei toimu medaliga lõpetajate pidulikku vastuvõttu. Vaatamata sellele ei jää linna parimad lõpetajad kingitustest, õnnesoovidest ja rahalisest preemiast ilma. Linnapea külastab juunis iga kooli, et soovida medaliga lõpetajatele õnne, üle anda tänukirjad ning kinkida traditsioonilised medaljonid.

Viktoria Lutus, Narva linnavalitsuse liige, Kultuuriosakonna juhataja

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *