Lasteaiaõpetajate töötasudest

Väljaandes „Gorod“ nr. 19 avaldati arvamuslugu „Ning jälle ebaõiglusest!“, milles käsitletakse lasteaiaõpetajate töötasustamist Narvas. Sooviksime kommenteerida, mis tegelikult toimub lasteaedade pedagoogiliste töötajate töötasustamisega eriolukorra tingimustes.

Narva koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasu on kehtestatud Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määrusega nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“. Määruse kohaselt moodustab koolieelsete lasteasutuste pedagoogide (sh eesti keele, muusika-, liikumis- ja ujumisõpetajate) töötasu alammäär alates 01.01.2020. a 1 185 eurot kuus, magistrikraadiga õpetajate – 1 315 eurot kuus. Määrust ei ole muudetud ja seega lasteaiaõpetajate töötasu (palgamäärasid) ei ole vähendatud.

Samas on lasteaedades tõepoolest põhjendatud juhul vähendatud või kaotatud õpetajatele makstavad lisatasusid. Alates eriolukorra väljakuulutamisest Eestis on lasteaedades käivate laste arv oluliselt vähenenud. Vastavalt sellele vähenes ka õpetajate töökoormus. Lasteaedades jäid ära paljud keelekümblusüritused, kuna puudub võimalus kasutada muusikasaali. Paljusid lisatööülesandeid, mille eest maksti lisatasu, ei ole praegu võimalik kehtestatud piirangute tõttu täita või see lisatöö ei ole praegu vajalik. Lisatööde hulka erinevates lasteaedades kuulub näiteks töörühmades osalemine ja ürituste korraldamine. Kuna täiendavat tööd ei tehta, puudub lasteaiadirektoril ka alus lisatasude väljamaksmiseks. Koroonaviiruse pandeemia tekitatud majandus languse tingimustes on lasteaedade direktorite eelarvevahendite kokkuhoiu tegevused põhjendatud ja mõistlikud. Ei ole teada, kuivõrd vähendab kriis laekumisi Narva linna eelarvesse ja see olukord on tõesti murettekitav. Viimase kahe kuu jooksul lõpetati lisatasu maksmine või lisatasu suurust vähendati ca 80 õpetajale, kokku töötab Narva lasteaedades 371 õpetajat. Eriolukorra möödumisel ja tavapärase töökorralduse taastumisel peaksid kõik täiendavad väljamaksed olema õpetajatele taas makstavad.

Avaldame siirast tänu lasteaedade ja teiste haridusasutuste töötajatele oma töö vastutustundliku tegemise eest eriolukorra tingimustes. Loodame, et rasked ajad peagi lõpevad ja kõik me saame taas oma igapäevaelu nautida.

Viktoria Lutus, Narva linnavalitsuse liige, Kultuuriosakonna juhataja

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *