Sotsiaalsfäär eriolukorras

Koroonaviiruse leviku ohust põhjustatud eriolukorra väljakuulutamisest on möödunud poolteist kuud. Juba praegu on võimalik analüüsida, kuidas osutusid Narva Linnavalitsuse poolt sotsiaalsfääris vastuvõetud meetmed tulemuslikuks ja elujõuliseks.

Alates 12. märtsist tegutseb Narvas linnapea juhtimisel kriisikomisjon, mis jälgib igapäevaselt ja süstemaatiliselt olukorda praegusel raskel ajal ja teeb kõik endast oleneva, et viirus mööduks kõigi jaoks, et me tunneksime end turvaliselt ja enesekindlalt homse ees. Narva Linna Sotsiaalabiamet ja Narva Sotsiaaltöökeskus tegutsevad eriolukorras Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni ja linna kriisikomisjoni otsuste alusel.

Eriolukorra algusest peale on linna kriisikomisjoni prioriteet olnud abivajavate inimeste abistamine ning need on muidugi peamiselt eakad, üksi elavad inimesed, puuetega inimesed ja vähekindlustatud pered. Selleks, et narvalased ei jääks oma ebaõnnega üksi, on linnas olemas Narva Linna Sotsiaalabiameti ööpäevaringsed infotelefonid, kuhu saab alati pöörduda ja koos spetsialistidega leida väljapääs keerulisest olukorrast. Narva Linna Sotsiaalabiameti 5 ööpäevaringset telefoni on jagatud teenindussektorite kaupa: 3 telefoni töötavad eakate ja puuetega inimeste jaoks, 2 telefoni töötavad vähekindlustatud peredele ja lastega peredele. Spetsialistid võtavad päevas vastu kuni 200 kõnet ja osutavad pidevalt Narva inimestele abi, suunates nad teenustele, toetustele ja vabatahtlike abile ning osutades sageli lihtsalt psühholoogilist tuge. Telefonid on avalikustatud Narva linna kodulehel http://www.narva.ee ja Narva Linna Sotsiaalabiameti kodulehel http:// narvaabi.ee/.

Eriti tahaksime ära märkida Punase Risti vabatahtlike tööd, kes aitavad koostöös Narva Linna Sotsiaalabiameti spetsialistidega eakatele inimestele toidu ja ravimeid koju tuua. Nädalas teenindatakse pidevalt 40-50 inimest, püsiklientidele toimetatakse toit ja ravimid 1-2 korda nädalas koju. Samuti tehakse umbes 60 ühekordset visiiti. Meie hätta sattunud narvalased näitasid end kõige paremast küljest. Heategude maraton sotsiaalvõrgustike kaudu, korteriühistute esimeeste abi abivajajate väljaselgitamisel on ehe näide meie linna elanike koostööst kriisiolukorras.

Märkimist väärib Narva Sotsiaaltöökeskuse eriline roll eriolukorra ajal, mille spetsialistid osutavad abivajajatele supiköögi- ning koduteenuseid, kokku 232-le eakale inimesele, sealhulgas viiakse 79le inimesele sooja sööki koju, mille järele kasvab vajadus kiiresti kuna praegusel ajal on see eriti oluline.

Linna kriisikomisjoni otsusega avati ajutine karantiinipunkt, et vältida nakkuse sattumist Narva Sotsiaaltöökeskuse asutustesse. Viidi läbi Narva Sotsiaaltöökeskuse klientide ja töötajate täielik testimine, mille tulemused annavad meile kindluse, et kõik linna poolt vastuvõetud meetmed on tõhusad. Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajad teevad kõik endast oleneva, et tagada oma klientide tervishoid.

Praktika näitab, et eriolukord tugevdab partnerlust ja loob tugevaid töösuhteid. Hoolimata eriolukorrast ei ole Toidupank oma tegevust lõpetanud, vaid teeb aktiivset koostööd Narva Linna Sotsiaalabiametiga, aidates abivajajaid, sealhulgas 1 kord igal nädalal saab Narva Linna Sotsiaalabiamet Toidupangalt toidupakid kätte ja toimetab peredele (20-25 peret). Lisaks sellele said Euroopa Liidu toiduabi raames toidupakke üle 300 Narva linna perekonna – 504 linna elanikku (toidupakk kaaluga 18 kilogrammi – kuivained ja konservid). Õigus Euroopa Liidu toiduabile on inimestel, kellele oli määratud riiklik toimetulekutoetus 2020. aasta jaanuaris ja veebruaris.

Narva Linna Sotsiaalabiamet teeb aktiivset ja igakülgset koostööd vähekindlustatud peredega, tagades eelkõige toidupakke, aga ka sülearvuteid ja -tarvikuid kvaliteetseks kaugõppeks kodus (30-le lapsele vähekindlustatud peredest ja 10-le lapsele turvakodust).

Riskiohuga laste perekondi ei jäeta tähelepanuta. Narva Linna Sotsiaalabiamet jälgib koos politsei, perearstide ja päästjatega olukorda ohustatud peredes ja vajadusel sekkub perede sotsiaalsete suhete normaliseerimisse.

Samuti tahaksime märkida, et turvalisuse küsimus on meile alati prioriteediks. Tööprotsesside korraldamise, kaitsevahendite ja vajadusel testimise osas tegutsevad Narva Linna Sotsiaalabiamet, Narva Sotsiaaltöökeskus ja teised asutused vastavalt Terviseameti juhistele. Samuti on Narva linn pidevas kontaktis linna perearstidega.

Lugupeetud narvalased, oleme omalt poolt valmis Teid igakülgselt abistama, aga vältige, palun, kontakte, kohtumisi sõpradega ja rahvarohkeid kohti. Jah, tavalisest eluviisist loobumine pole lihtne, kuid seda pole enam kauaks, seda on vaja oma tuleviku hüvanguks taluda.

Hoolitsege oma tervise eest!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *