Riik toetab Narva linna

Kriisiolukorra mõjude leevendamiseks saavad kohalikud omavalitsused riigilt abi toetustena.

Vabariigi Valitsuse korralduse alusel on kohalikele omavalitsustele eraldatud vahendid tulubaasi stabiliseerimise toetuseks ja täiendavad vahendid kohalike teede hoiuks. Nimetatud korralduse alusel on Narva linn 06.05.2020.a saanud tulubaasi stabiliseerimiseks 1 038 097 eurot ja kohalike teede korrashoiuks 413 757 eurot. Kokku moodustab linnale eraldatud toetuse summa 1 451 854 eurot.

Kuid suurema tõenäosusega ei kata need summad ära kriisiolukorrast tingitud linna tulude alalaekumist. Linna tulubaasile on kõige suurema mõjuga tulumaksu laekumise vähenemine. Pessimistlikuma prognoosi kohaselt võib olla tulumaksu alalaekumine kuni 3 000 000 eurot. Sellele tuleb lisada linna täiendavaid kulusid sotsiaalvaldkonnale (on oluliselt suurenenud erakorralise toetuse maksmine, toimetulekutoetuse maksmine ja koduteenuste osutamine, sh supiköögi teenuse osutamine abivajajatele) ning desinfitseerimis -ja kaitsevahendite soetamisel. Seega katavad riigitoetused vaid osaliselt kriisiolukorra mõjusid.

Positiivse uudisena on Vabariigi Valitsuse otsus linnale investeeringutoetuse eraldamine summas 2 360 000 eurot. Käesoleva ajal ei vastav Vabariigi Valitsuse otsus veel vastuvõetud, kuid esialgse informatsiooni kohaselt ei saa antud toetust suunata jooksvate kulude katteks. Need vahendid tuleb suunata ainult uuteks investeeringuteks. Vahendite saamiseks tuleb järgida investeeringutoetuste eraldamise ja kasutamise tingimuste korda.

Lugupeetud narvakad, linna eelarvet tuleb muuta täiendavate andmete saamisel tulude ja kulude osas. Lähimal ajal koostab linnavalitsus jooksva aasta eelarve muutmise eelnõu ja esitab selle läbivaatamiseks linnavolikogule.

Aleksei Jevgrafov Narva linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *