Narva linna 2020. a eelarve muutmisest

Narva linna 2020. aasta eelarve oli kinnitatud linnavolikogu poolt 19.12.2019.a. Antud eelarve esimene planeeritud muutmine oli linnavalitsuse poolt esitatud märtsikuus, kuid seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eesti Vabariigis, kutsuti eelarve muutmise eelnõu linnavolikogus menetlusest tagasi ning arvestades jookva olukorra muudatusi, vaadati linnavalitsuse poolt üle. Selle töö tulemusena oli linnavolikogule jooksva aasta aprillikuus esitatud uus 2020.a eelarve muutmise eelnõu, mis oli koostatud väga konservatiivselt. Antud eelarve muutmise eelnõus olid täpsustatud sh riigieelarvest eraldatavate toetuste andmed ja asutuste jooksev majandustegevus. Seoses sellega, et mitte kõik 2019. aastal kavandatud investeerimistegevused olid täismahus teostatud, on osa neist automaatselt tulnud üle 2020. aastasse. Kõik need tegevused olid planeeritud aprilli eelarve muutmises. Põhjalik informatsioon kõikidest muudatustest oli esitatud linnavolikogu liikmetele eelarve muutmise eelnõu seletuskirjas.

Eelarve muutmise eelnõu menetlemisel saadi linnavolikogu liikmetelt palju küsimusi. Kõik küsimused ja vastused on avaldatud Narva linna veebilehel http://narva.ee/ru/gorosaninu/index:4/page:12782.

Võib öelda üheselt, et jookva aasta eelarve tuleb vaadata üle suvel. Peale uue informatsiooni saamist sissetulekute ja väljaminekute osas tuleb eelarvet täpsustada.

Aleksei Jevgrafov

Narva linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *