Lapsevanemate vabastamisest lasteaiatasust

27.-28. aprillil toimunud Narva Linnavolikogu istungil delegeerisid Narva Linnavolikogu liikmed lastevanemate lasteaiatasust vabastamise vastuvõtmise otsustamise kohta Narva Linnavalitsusele, et vajadusel oleks kiirelt võimalik kohandada vastuvõetavaid otsuseid vastavalt muutuvale olukorrale riigis. 

Täna võttis Narva Linnavalitsus vastu korralduse vabastada lapsevanemad vanemate poolt kaetava osa maksmise kohustusest nende päevade eest, millal laps lasteaias ei käinud. Samuti on lasteaiatasust vabastatud lapsevanemad, kes on kaotanud töö, saadetud tasustamata puhkusele või kelle sissetulek on märkimisväärselt vähenenud. Nimetatud korraldust rakendatakse alates 13. märtsist.

Vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamiseks tuleb esitada vastavasisuline avaldus koolieelse lasteasutuse direktorile, kes hindab avalduse põhjendatust ning edastab selle Kultuuriosakonnale, kus lapsevanema avaldusele tuginedes võetakse vastu otsus enammakstud summa tagastamise kohta või makstud summa kajastamiseks ettemaksena järgmiste kuude eest. 

„16. märtsil  andis Terviseamet lapsevanematele soovituse võimalusel mitte viia lapsi lasteaeda ning see, et paljud seda soovitust järgisid, on normaalne. Nimetatud soovitused anti riigi poolt, kuid oleme nõus jagama vastutust. Analüüsisime linnas tekkinud olukorda ning võtsime vastu antud otsuse, eesmärgiga leevendada negatiivseid tagajärgi eriolukorra tõttu rahalistesse raskustesse sattunud lapsevanemate jaoks,” kommenteeris korraldust linnapea Aleksei Jevgrafov.

narva.ee

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *