Küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused / Вопросы и ответы Lugupeetud Narva linnapea! Tänan, et vastasite minu kirjale (avaldatud Narva Linnalehes nr 14/70), kuid ma ei ole ikka lahendanud küsimust minu raha tagastamiseks matuseteenuste eest. Ma saatsin küsimuse Narva Haiglasse ja sain vastuse, kus Olev Silland teatas, et pöördus küsimuse lahendamiseks Narva Rituaal OÜ-sse, mille töötajad selgitasid, et nende firma sellistel juhtudel nagu siis, kui suri minu sugulane, tasu transpordi eest ei võta. Ja töötajate sõnul võeti minult tasu ainult selle tõttu, et ma seda ise nõudsin.

Öelge, palun, kuidas ma saaksin raha tagasi, mida selle firma töötajad poleks minult pidanud võtma? Kuidas ma sain nõuda, et mult võetaks raha, kui ma olen töötu. Firma direktor Irina Leonovitš ütles mulle isiklikult, et pean maksma 40 €. Mulle öeldi, et pean maksma ja ma ka maksin. Sellises olukorras annab igaüks viimase käest ära.

Ma lugesin ajalehest, et firmal Rituaal on linna tellimus surnute morgi toimetamiseks, aga selgub, et linn sellist teenust ei osuta. Ma ei saa aru. Proua Leonovits ütles, et raha tagastab mulle. Nüüd ma tean inimesi, kellelt samuti võeti sama teenuse eest raha, isegi rohkem, 65 eurot, aga nemad ei nõudnud tagastust, kuna matused olid juba läbi ja las see jääda.

Juri Grigorjev

Probleemi lahendamiseks peab tarbija pöörduma kirjalikult kaupleja (OÜ Narva Rituaal) poole. Kirjalik kaebus peab sisaldama kaebuse esitaja nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, probleemi kirjeldust, kauplejale esitatavat nõuet.

Kaupleja on kohustatud kaebuse vastu võtma ja vastama kirjalikult 15 päeva jooksul alates selle kätte saamisest.

Kui kaupleja keeldub tarbija kaebust lahendamast või tarbija ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega, on tarbijal õigus pöörduda oma kaebusega tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole.

Tarbijavaidluste komisjoni kontaktandmed:

Endla 10A, 10142 Tallinn e-post avaldus@komisjon.ee Telefon 6201 707 (E-R 9:00 – 16.00) https://komisjon.ee


Olen aiapidajast pensionär. 2. mail, laupäeval, ei saanud ma sõita suvilasse. Hommikul 8.30 Kangelaste 14 bussipeatuses ootasin mina ja teised narvakad (umbes 10 inimest) bussi nr. 38, kuid see sõitis meist mööda. Selgus, et bussis oli 17 inimest – see on maksimaalne hulk inimesi, keda võib vedada sellises bussis. Samal ajal on planeeritud 2 reisi, seetõttu lootsime sõita suvilasse järgmise bussiga, kuid ka see sõitis meist mööda. Ma olen mures – kuidas saada suvilasse? Meile, aiapidajatele, on praegu iga päev kallis. Loodan Teie abile.

Seoses koroonaviiruse pandeemiaga kuulutas Vabariigi valitsus 12. märtsil 2020 välja erakorralise seisukorra Eesti haldusterritooriumil. Linn säilitas tavapärase ühistranspordi ajakava, mis oli enne erakorralise seisukorra kehtestamist.

Vajaliku vahemaa säilitamiseks ja tiheda kontakti vältimiseks teiste reisijatega otsustas valitsuse komisjon kasutada 50% bussi täituvusest. Selle lahenduse tagamiseks kasutatakse ATKO Bussiliinid busse ja bussijuhte, kes transpordivad töötajaid elektrijaamadesse. Praegu toimuvad lisaks põhireisidele 31 täiendavat reisi marsruutidel 4, 6, 6a, 9, 12, 20, 36, 37, 38, 39 ja 41.

Lisareisid marsruutidel 37 ja 38 korraldatakse Jäähallist ja Sendi peatustest. Liinil 38 korraldatakse lisareise kell 8:30 (kaks täiendavat reisi – üks Jäähallist, teine Sendist) kell 10:50, 13:40 ja 16:45. Reisijad saavad kavandada sõitu vähem koormatud reisidele kell 13:40 või kell 16:45 ja pöörduda tagasi linna viimase reisiga kell 20:50 Kevade aedadest.

Alates 07.05.2020 kuni eriolukorra lõppemiseni avatakse liin nr. 36P, mis sõidab marsruudil

Jäähall – Progress suvilad – Energeetik-2 suvilad – Riigiküla kalmistu – Peeterristi suvilad vastavalt lisatud sõiduplaanile.


Kõne toimetusse. Teatage palun linnapeale, et linnas töötab ainult üks postkontor ja seal on väga pikad järjekorrad, inimesed seisavad seal tund aega ja kauemgi. Palume aidata selles küsimuses.

Kõikide postkontorite haldur on riigiettevõte Omniva. Vastavalt eriolukorra juhi korralduses sätestatule kõik kaubakeskused Eestis on suletud. Vaatamata sellele jätkavad oma tööd eraldiseisva sissepääsuga või eraldiseisvad postkontorid. Narva linnas vastab ülalmainitud kriteeriumitele ainult üks postkontor, mis asub aadressil Kreenholmi 39b. Avatuks jäävates postkontorites piiratakse eriolukorras teenindussaalis korraga viibivate inimeste arvu, et kinni pidada üleriigiliselt kehtestatud 2+2 reeglist.

Aleksei Jevgrafov Narva Linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *