Küsimused ja vastused

Kõigile on teada, et Narval on palju sõpruslinnu, üks neist asub Donetskis, Ukrainas. Huvitav oleks teada, kuidas toimub praegu koostöö meie linnade vahel?

 Igor Bovsunovski

Vastavalt kehtivale Narva kultuuristrateegiale 2030 on meie linna üheks strateegiliseks eesmärgiks Narva kultuurielu avatuse ja rahvusvahelisuse tagamine ning koostöövõrgustiku tugevdamine. Antud eesmärgi saavutamist toetavad Narva kultuuri- ja koostöösidemed erinevate linnade ja riikidega.

Vaatamata sellele, et Ukraina linn Donetsk ei ole praegu Narva jaoks aktiivne tegevuspartner, teeb meie linn eriti tihedat koostööd teiste sõprus- ja partnerlinnadega – sealhulgas Ivangorodi, Kingissepa ja kindlasti Peterburgiga (Venemaa). Tihtipeale toimub koostöö ühisürituste vormis või näiteks üritustel vastastikuse osalemise kaudu.

Ühisürituse suurepärane näide on Peterburi kaasaegse kunsti rahvusvaheline festival Narvas “Sõpruse sild”, mis toimus eelmisel aastal Narvas ühise koostööprojektina juba kaheksandat korda. Antud festivali korraldatakse igal aastal Narva päevade raames. Festivali läbiviimise eesmärkideks on Narva ja Peterburi, Eesti ja Venemaa kaasaegse kultuuri esindajate rahvusvahelisse koostöösse kaasamine, kultuurisidemete ja- kontaktide tugevdamine, koostöö arendamine ja loomeideede vahetamine erinevate valdkondade kultuuritegijate vahel.

Lugupeetud linnapea, eemaldage, palun, või siis tehke madalamaks kõnnitee äärekivid Rahu tänaval (lisan kaardi, kus olen ära märkinud teelõigu). Selles kohas ei ole võimalik jalgrattaga sõita, jalgratast tuleb käekõrval edasi viia. Noored muidugi hüppavad üle, aga minu vanuses seda juba ei tee. Olen pensionär.

Lugupidamisega, Valeri Lennat

T egelikult vajavad kõrged äärekivid Narva linnas Rahu tänaval, mis raskendavad jalgratturite liikumist, madalamaks tegemist. Olen Teie tähelepanekutega nõus ja mõistan mainitud teelõigu rekonstrueerimise vajadust. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet tegeleb järjepidevalt kõrgete äärekivide madaldamisega Narva tänavatel, et parandada puuetega inimeste, pensionäride, jalgratturite ja lastevankritega inimeste liikumisvõimalusi. Käesolevaks ajaks on äärekivide madalamaks tegemise töödeks vajalikud rahalised vahendid juba jaotatud (tänavu teostatakse tööd Vestervalli tänaval ja Haigla tänaval). Taotleme uuteks töödeks rahalisi vahendeid Narva linna 2021. aasta eelarvest. Vajalike rahaliste vahendite eraldamise korral teostatakse kõrgete äärekivide madaldamise tööd Rahu tänaval 2021. a kevadel-suvel.

Palju aastaid oli Puškini 17 maja nurgale paigaldatud kell, linnaelanikel oli seda mugav vaadata. Kas võiks kella sellele vanale kohale tagasi panna?

See kell ei töötanud juba mitu aastat ja kõikide nende aastate jooksul ei tulnud ühtegi kaebust ega soovi see kell ära parandada või tagasi panna, ja oli selge, et selle kella järgi ei kontrolli keegi enam õiget aega. Kell muutus dekoratiivseks elemendiks. Samuti asus kell suhteliselt ebamugavas kohas – õuealale sissesõidul.

Praegu on olemas idee paigaldada tänavakell jalakäijate alale Puškini skväärile, tehes sellega kell kergesti nähtavaks meie linna elanikele ja külalistele. Skväär on muutnud linnaelanike seas populaarseks kohtumiste ja puhkehetkede kohaks ning tõenäoliselt muutub uueks traditsiooniks, et määratakse kohtamine linnakella all.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *