Küsimused ja vastused

Lugupeetud Linnapea. Varem oli Äkkeküla sissesõidul autoparkla, mis oli väga mugav nendele inimestele, kes sõitsid sinna teistest linna rajoonidest. Praegu seal parklat ei ole. Kas sinna tehakse autoparkla? Auto tuleb jätta kõrvalasuvate majade õuele või siis ESPAKi poe juurde, mis on väga ebamugav ja alati pole ka võimalik.

Parkla, mis asus Teie pool mainitud kohas, ei vastanud kaasaegsetele ehitusnormidele, sest sissesõit parkimisplatsile asus ülekäigurajal. Praegu asub parkimisplats biatloni lasketiiru juures (sissesõit Tallinna maanteelt gaasitankla juures). Samuti, kolis sinna Äkkeküla baas. Sellel aastal toimuvad aadressil Rahu 32a avaliku parkla ehitustööd (38 parkimiskohta) ning puhkeala külastajad võivad jätta oma sõidukid sinna.

Kes peavad puhastama drenaažikraave, kas omanikud või aiandusühistud?

Vastavalt Heakorra eeskirjade nõuetele on drenaažkraavi puhastamine kinnistu omaniku kohustus, kui pole teisiti kokkulepitud.

Kui kaugele krundi piirist võib ladustada oma asju? Kas seda võib teha krundi piiril?

Vastavalt asjaõigusseaduses sätestatule juhul, kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. Asja kasutamine ei tohi olla vastuolus asja otstarbega ega tekitada kahju naabrile. Kui asja kasutavad mõlemad naabrid, kannavad nad korrashoiukulud võrdselt. Kui asi on vajalik ühe naabri huvides, ei või seda asja tema nõusolekuta kõrvaldada ega muuta. Kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

Mida plaanitakse teha endise tantsuplatsi varemetega ja majaga selle taga, mis on ehitatud samasugusest punasest tellisest? Kas need renoveeritakse või lammutatakse üldse maha, millisele kokkuleppele on omanikuga jõutud? Ma saan aru, et need on kohalikud inimesed. Aga üldiselt kuluks meile uus tantsuplats küll ära.

Kumbki objektidest ei kuulu linnale. Narva Linnavalitsuse esindajad kohtusid mitu korda kinnistu omanikuga selle objektiga seotud edaspidiste sammude arutamiseks. Tänase päeva seisuga on täidetud objekti konserveerimisega ning prügi väljaveoga seotud ettekirjutus.

Kelle territooriumil asub poollagunenud endine kassaputka (või kiosk), mis paikneb pargi territooriumi sissekäigu juures? Kellele see kuulub ja mis on selle „lobudiku“ edasine saatus?

Antud rajatis kuulub endise V. Gerassimovi nimelise klubi omanikele. Käesoleval ajal on väljastatud ettekirjutus selle konserveerimiseks.

Ja lõpetuseks – aasta tagasi kirjutati ajakirjanduses, et Tverist pärit omanik on valmis müüma Gerassimovi kultuurimaja ja, võimalik, et see renoveeritakse. Kas need plaanid on muutunud ja kas on edusamme selles küsimuses?

Narva linnal oleva informatsiooni kohaselt on see kinnistu tõepoolest müügis. Edaspidistest plaanidest kinnistu omanik meid ei ole teavitanud.

Miks teeremondi ajal ei remonditud ära teevajumist tanki juures?

Narva linna 2020. aasta eelarves on ette nähtud summa 10000 eurot projekteerimistöödele teealuse truubi väljavahetamiseks Jõesuu tänava teelõigul AÜ-de Progress Pluss ja Energeetik -1 ning linna halduspiiri vahel. Kõnealune truup on amortiseerunud ja vajab asendamist.

Projekteerimise raames soovib linn saada projektlahenduse olemasoleva teetruubi väljavahetamiseks, läbivajunud teelõigu taastamiseks ja sellele uue piirde paigaldamiseks, nõlvadelt puude ja võsa eemaldamiseks teest jõeni.

Linnamajandusamet planeerib läbi viia ja lõpetada kõik tööd 2020. aastal.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *