Kodanikualgatus

Aktiivsete linnaelanike ideed toovad Narvale kasu.

Narva volinikud võtsid jaanuaris vastu uue korra kodanikualgatuse toetamiseks Narva linna eelarvest. Linn on valmis sel eesmärgil kulutama kuni 200 000 eurot. Konkursi tingimuste kohaselt peab pakutud idee olema investeerimisobjekt ja teenima avalikke huve ning linnal peab olema võimalik hooldada ja korras hoida uut taristu objekti, ilma et see põhjustaks ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Linnamajandusamet kogus kodanikualgatuse toetamise ettepanekuid kuni 16. märtsini. Kokku laekus konkursile 26 ideed. Kodanikualgatuse hindamiskomisjon, mille koosseisu kuuluvad linnavalitsuse ametnikud ja linnavolikogu liikmed kahest frakstsioonist –Kodulinn Narva ja Meie Narva, analüüsis ja hindas esitatud ideid. Hindamiskomisjon valis välja 16 projekti, mis vastavad kodanikualgatuse korra tingimustele.

Hääletamine oli kavas läbi viia elektrooniliselt veebikeskkonnas volis.ee. Samuti pidi linnaelanikel olema võimalus tulla selleks määratud kohta ja hääletada kohapeal. Seoses sellga, et riigis kehtiva eriolukorra tõttu ei saa me kohapeal hääletamist korraldada, on tehtud otsus lükata hääletamine edasi kuni normaalse olukorra taastumiseni. Seega hääletamine toimub pärast eriolukorra lõppemist.

Selleks, et linlased saaksid varakult tutvuda pakutud projektidega, alustame nende avaldamist Narva Linnalehes. Kõigi ideedega, mis jõuavad hääletamise vooru, on võimalik tutvuda ka internetis: https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/528?kid=13730 .

Avaldan tänu kõigi konkursile esitatud ideede autoritele. Linnamajandusamet võtab ühendust nende autoritega, kelle projektid ei jõudnud hääletusetappi ja selgitab põhjusi, miks nende ideed ei vastanud kehtiva kodanikualgatuse toetamise korra tingimustele.

Hääletamise algusest teatame täiendavalt. Kutsun linnaelanikke üles aktiivselt osalema hääletamises. Olen veendunud, et parima idee elluviimine aitab kaasa meie linna infrastruktuuri arendamisele.

Aleksei Jevgrafov
Narva Linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *