COVID-19 leviku tõkestamise meetmed Narva linna asutustes

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 12.03.2020. korraldus nr 76 ,,Eriolukona väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 50 lg 1p 3, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse 24, Narva linna põhimääruse p 5.3.6 alusel ning seoses koroonaviiruse (COVID-19 viirus) levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega võtta Narva linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes tarvitusele alljärgnevad meetmed organisatsioonide töökorralduse ja inimeste tervise kaitse tagamiseks:

  1. Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle distantsõppevormile. Haridusasutustes järgida Vabariigi Valitsuse ja Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt edastatud juhiseid.
  2. Lasteaedade ja lastehoiu tavapärane töökorraldus jätkub järgides terviseohutusmeetmeid ja -juhiseid.
  3. Kultuuriosakonnal, koostöös Sotsiaalabiametiga hinnata ja vajadusel väljatöötada õpilaste alternatiivne toitlustamine.
  4. Peatada alates 16. märtsist huvikoolide ja Narva Noortekeskuse tegevus. Asutuste tegevuse peatamise ajal õppetasu ei võeta.
  5. Peatada spordikoolide (ujula jäähall ja munitsipaalspordibaasid), Narva Spordikeskuse, Narva Keskraamatukogu, Kultuurimaja Rugodiv, Rahvaste maja osutatavate teenuste pakkumist alates 14. märtsist. Teenuste kasutamiseks soetatud abonementide tähtaega pikendatakse teenuse pakkumise peatamise aja võrra.
  6. Piirata lähetusi ning külaliste vastuvõttu.
  7. Piirata kodanike vastuvõttu linnaasutustes.
  8. Ametiasutustel ja ametisutuste hallatavate asutustel vajadusel kaaluda TLS 37 lg 1 rakendamist (sealhulgas kaaluda töötasu alandamist kuid mitte rohkem kui 30%).

Aleksei Jevgrafov
linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *