Küsimused ja vastused

Lugupeetud linnapea! Te ehitate lasteaedade Tareke ja Potsataja vahele väga ilusat staadioni, suur tänu Teile selle eest. Kuid selle staadioni kõrval on korvpalliplats. Kas te olete näinud, millised korvpalli korvid seal on? Need on väga vanad ja ühel puudub võrk. Kui oleks võimalik, siis vahetage need uute vastu või siis tehke korda – värvige lauad ja paigaldage uued võrgud. Ja veel võiks uuendada piirjooni. Lugupidamisega Olga Petrovna

Me pöörasime tähelepanu olemasolevate korvpallirõngaste väljanägemisele ja praeguseks on juba tehtud otsus asendada need uutega järgmise suvehooaja alguseks 2021. aastal. Samuti kaalume võimalust uuendada mänguväljaku märgistust.

Öelge palun, kes peab korda tegema bussipeatuse „Peetri plats“, mis asub kohe linnavalitsuse juures? Linna pärast on häbi. Varsti on üritus „Narva – Sügispealinn“, kohale tulevad külalised, aga siin… Vaadake fotot. Ljubov Fomina

L innamajandusamet tellis tööd Puškini skvääril Peetri platsi bussipaviljoni värvimiseks/ grafiti eemaldamiseks. Tööd peavad olema lõpetatud 22. septembriks 2020.

Lasteaia “Tareke” ja Maxima XX vaheline tee on väga kitsas, seal pargivad pidevalt lasteaia töötajate ja lastevanemate autod. Vaatamata paigaldatud märgile on väga raske ja ohtlik sõita lähedalasuvate majade hoovidesse. Igal hetkel võivad pargitud autode vahelt sõiduteele välja joosta lapsed. Talvise ajal muutub tee kogunenud lume tõttu raskelt kõnnitavaks ja läbisõidetavaks. Kas oleks võimalust seda teed laiendada näiteks aiaäärsete puude mahavõtmisega või teha läbisõidutee lasteaia vastasküljele? Ljubov

Linnamajandusamet ei näe vajadust laiendada A.A. Tiimanni tänav 16 teelõigu sõiduteed selle arvel, et raiuda maha lasteaia piirde ääres kasvavad puud. Hetkel käivad ettevalmistustööd piki lasteaeda kulgeva kõnnitee rekonstrueerimiseks, mis tagab seda kasutavate laste ja nende vanemate turvalisuse.

Sõidutee laiendamine lasteaia vastasküljelt on võimatu, kuna seal on juba kaubanduskeskuse ja korteriühistu eraterritooriumid.

Kas võiks „Potsataja” ja „Tareke” lasteaedade vahelise staadioni osale ehitada laste mänguväljaku, mida saaksid kasutada lasteaedade ja lähedalasuvate majade lapsed. Irina

Narva linnas laste mänguväljakute edasise ehitamise küsimus tuleb arutamisele 2021. a linnaeelarve kujundamisel. Võimalust mööda Teie soovi arvestatakse.

Millal lõppeb Energia tänava turust mööduva tee ülejäänud osa remont? See tee on tervenisti aukudes. Juri

Energia turu piirkonnas asuv teelõik ei ole linna omand. See kulgeb mööda Energia 2a kinnistut, millel asub korterelamu. Korteriomanikud keeldusid remontimast teelõiku omal kulul ega andnud ka linnale nõusolekut remondi tegemiseks. Linn algatas selle teelõigu suhtes sundvalduse seadmise menetluse, kuid maja omanikud esitasid kohtule hagi. Käesoleval ajal on hagi Tartu Halduskohtu menetluses.

Endise 9. kooli juures toimub puude lõikamine, tulemus näeb väga ilus välja. Millistes linnaosades plaanitakse veel selliseid puudelõikamisi. Boris

Sellel aastal on linna erinevates osades haljasalade hooldamise kokkuleppe alusel tehtud juba üle kahe tuhande puu hooldustööd (sh hooldus- ja kujunduslõikus, kuivade, haigete ja ohtlike puude eemaldamine ning kändude freesimine). Tööd veel jätkuvad.

Pähklimäel suletakse Maxima pood, millega me oleme väga harjunud ja mis asub väga heas asukohas. Mis põhjusel? Kas sinna tuleb toidupood? Küsimus toimetusse telefoni teel.

Hoones aadressil Narva, Pähklimäe 6 (endine MAXIMA pood) hakatakse remonti tegema. 2020. aasta detsembris avatakse samas hoones uus pood GROSSI TOIDUKAUBAD.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *