Küsimused ja vastused

Lugupeetud linnapea. Millal tehakse korda jalakäijate tsoon Puškini 17 ja 19 majade vahel?

Linn kaalub varianti paigaldada antud kohale õueala märk, mis võimaldab inimestel liikuda sõiduteel takistusteta. Linnamajandusameti spetsialistide arvates ei ole. Linnamajandusameti spetsialistide arvates ei ole kõnniteede ehitamine majade otsaseinte juurde projekteerimise seisukohast õige, kuna seda läbisõitu kasutab transport (sealhulgas raskeveokid) kaupade veoks majades asuvatesse müügikohtadesse ning sisse- ja väljasõidu pöörde raadius ei hakka vastama normidele. Selle tagajärjel tekivad majade vahel uute kõnniteede ehitamise korral raskused kinnistutele juurdesõidul ja väljasõidul.

Augustis pöördus grupp narvalasi linnapea poole palvega taastada linnasauna töö. Seoses sellega, et paljudel eakatel inimestel on erinevad haigused nagu liigne kehakaal, hüpertoonia ja probleemid vestibulaarfunktsiooniga, on vannis käimine raskendatud. Näiteks naisterahvas, kes kaalub 110 kilo, mahub vaevu vanni ning tal on väga raske minna ja väljuda vannist. Linnapea pakkus välja, et inimesed võiksid külastada sauna Narva sovhoosis või SPA-d Narva-Jõesuus, kuid eakatel inimestel on raske minna bussipeatusesse, samuti on saunas ajapiirang, aga sellistel inimestel kulub lahtiriietumiseks ja pärast riietumiseks 40 minutit. Ja üldse, kuidas linnapea kujutab selliseid inimesi ette SPA-s? Ma olen väga nördinud linnapea suhtumisega linnaelanikest pensionäridest invaliididesse. Ta ise on noor inimene ja ei suuda aru saada pensionäride probleemidest. Meile on vaja linnasauna, mitte erasauna. Ja pole vaja meid saata SPA-sse ja teistesse asulatesse. Narvas oli alati saun ja see peab ka olemas olema. Olen veendunud, et suur hulk inimesi on juba selle küsimuse tõstatanud. Esmaspäevaks on grupp inimesi registreerinud linnapea juurde järjekordsele vastuvõtule.

Linnasauna hoone omandas 2001. aastal AS Narva Saun. Ostu-müügilepingu järgi kohustus ettevõte jätkama linnaelanikele saunateenuste osutamist 15 aasta jooksul, s.o kuni 30.03.2016. Kohustuste mittetäitmisel olid lepinguga ette nähtud trahvisanktsioonid.

Käesoleval ajal on AS Narva Saun kohustuste täitmise tähtaeg linnale avaliku sauna teenuste osutamise osas lõppenud.

Sellele vaatamata, arvestades antud teenuse olulisust linnaelanikele, oleme huvitatud avaliku sauna tegevuse jätkumisest ning sauna töö lõppemise korral pöördume sauna omaniku poole palvega jätkata saunateenuste osutamist. Sarnased probleemid tekkisid ka 2010. aastal.

Käesoleval ajal võtsid linnavalitsuse esindajad ühendust sauna omanikuga ning esitasid küsimused saunateenuste peatamise põhjuste ja omaniku edasiste plaanide kohta. Omaniku esindaja selgitas, et algselt oli sulgemise põhjuseks koroonaviiruse pandeemia ja sellega seoses Eestis välja kuulutatud eriolukord. Kuid hiljem tekkisid muud, temast mitteolenevad asjaolud, mis takistasid sauna tegevuse taastamist. Omaniku esindaja ei selgitanud, millised põhjused takistavad sauna töö taastamist ning ei andnud prognoosi sauna võimaliku avamise aja kohta, kuid kinnitas, et tema töötajad tegelevad eelmainitud asjaolude kõrvaldamisega ning nad informeerivad potentsiaalseid kliente koheselt pärast olukorra parandamist.

Samuti kaalub linnavalitsus avaliku sauna avamise võimalust ja majanduslikku otstarbekust, kuna peame avalikku sauna sotsiaalselt oluliseks ja linnaelanikele tähtsaks kohaks.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *