Küsimused ja vastused

Lugupeetud linnapea! Me saame palju infot linna teede rekonstrueerimise kohta, aga ma ei ole näinud, et kirjutataks varasemalt tehtud ebakvaliteetse tööde parandamise kohta.

Eelmisel aastal vahetati Joala-Kalda ristmikul valgusfoorid ära, ristmik ja väike osa kõrvalasuvatest teedest tükati asfalteeriti. Juba algselt tehti ristmikul valesti teede kallak. Vesi seisab lisaks sõiduteele ka ristmikuga piirneval kahel kõnniteel. Siia võib lisada täielikult katkise bussipeatuse.

Lisaks on kooli poolt valgusfoori suunas sõites kolm kanalisatsiooniluuki sisse vajunud.

Teede asfaltkate Joala-Gerassimovi-Kalda ristmikul remonditi 2018. aastal ning asfalteerimistööde tegemisel järgiti kõiki juhiseid, sealhulgas kallete osas. Ristmiku asfaltkatte renoveerimine puudutas ainult sõidutee osa. Ristmiku kõnniteede asfaltkatet ei renoveeritud.

2019. a suveperioodil vahetati ristmikul vana valgusfoorisüsteem uue vastu. Tööde käigus paigaldati valgusfoori jaoks ka uus elektritoide. Pärast tööde teostamist taastati sõidu- ja kõnniteeosa asfaltkate vastavalt nõuetele, mis on kehtestatud linnas kaevetööde läbiviimisel. Linn planeerib teha järk-järgult kõnniteekatete renoveerimistöid, sealhulgas ka kõnealuse ristmiku ülekäigukohtades.

2019. a suvel tehti Narva linnas kergliiklusteede võrgustiku rajamise projekti raames töid ka nimetatud ristmikul, kus lasti alla äärekivid.. Pretensioon tehtud tööde kohta seoses ristmiku kõrguse suhtes valesti paigaldatud äärekiviga esitati RTS Infraehitus OÜ-le garantiikohustuste raames.

Bussipeatuse asfaltkatend vana turu piirkonnas on rahuldavas seisukorras. Linnamajandusameti spetsialistid on sellest probleemist teadlikud. Nimetatud lõigu remont on plaanis teha lähitulevikus 2020-2021 asfaltkatete renoveerimistööde käigus.

Asfaltkatete renoveerimistööde 2020. a plaani on võetud Gerassimo
vi tänav. Tööde teostamise käigus planeeritakse teha Gerassimovi tänava teeosa asfaltkatte remont alates Kreenholmi gümnaasiumist kuni Joala-Gerassimovi-Kalda ristmikuni ning reguleerida antud teelõigul olemasolevad kanalisatsioonikaevud, mis praegu ulatuvad sõiduteel ohtlikult välja ulatuvad.

Millal algab Gerassimovi pargi tööde teine etapp? (Pinke ei ole, lilli ei ole)

Gerassimovi pargi rekonstrueerimise 2. etapi hanke võitis AS Eviko ning 18.05.2020 tehti töödega juba algust. Esmatähtsaks ja kõige töömahukamaks ülesandeks on pargi pinnase planeerimine ja sellele järgnev lillede istutamine. Paralleelselt nende töödega puhastatakse ja restaureeritakse memoriaal, kaks monumenti ja piki Joala tänavat asuv aedkivimüür. Juuni keskel planeeritakse alustada pargimööbli ja lasteväljaku inventari paigaldamist. Ehitustööde lõpetamise tähtaeg on 07.08.2020.

Miks ei ole Gerassimovi kultuurimaja tagant ära koristatud prügi (peale 1. etapi töid).

Gerassimovi nimelise kultuurimaja taga asuvad jäätmed ehk kividega mullahunnik töödeldakse läbi ning osaliselt kasutatakse täitena territooriumi planeerimisel Gerassimovi pargi rekonstrueerimise 2. etapi raames. Jäätmed utiliseeritakse selleks spetsiaalselt ettenähtud kohas.

Kuhu on välja viidud õunaaiamuld 4. kooli territooriumilt?

Kreenholmi gümnaasiumi õunapuuaiast eemaldatud pinnase vedas ära ehituse peatöövõtja Jaagor Grupp OÜ spetsiaalsesse töötlemiskohta, et edaspidi osaliselt kasutada seda staadioni territooriumi täiteks.

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *