Меры, принятые в Нарве

За последние несколько дней по распоряжению мэра Нарвы Алексея Евграфова в горуправе Нарвы было проведено несколько внеочередных совещаний, на которых обсуждали план действий на следующие недели. Было принято несколько важных с точки зрения безопасности людей решений.

В связи с введенным Правительством Республики чрезвычайным положением было принято решение закрыть все школы, кружки по интересам, библиотеки и высшие учебные заведения, спортивные залы и клубы, бассейны, водные центры, детские игровые комнаты, музеи, театры и кинотеатры. Запрещено проводить публичные мероприятия. Нарвская больница также закрыта для посещений.

Для предотвращения распространения инфекции было решено приостановить все зарубежные командировки как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии.

Департамент социальной помощи Нарвы продолжает вести прием граждан, принимает сообщения и заявки о помощи по телефонам, а также готов оказывать помощь нуждающимся пенсионерам на дому, в том числе обеспечить их горячим питанием. Кроме этого, в городе возобновили работу суповой кухни.

Общественный транспорт

В связи с распространением коронавируса нельзя покупать билеты у водителей автобусов городских линий Нарвы. Оплачивать проезд в общественном транспорте можно продолжать через бесконтактную оплату валидатором.

Также пассажиры не смогут заходить в автобусы городских линий через переднюю дверь, а для защиты водителей от первой двери до переднего ряда сидений будет создана санитарная зона.

Город контролирует соблюдение принятых мер

Сотрудники Службы охраны правопорядка Нарвской горуправы ведут активную работу по проверке выполнения требований постановления о Чрезвычайном положении. Проверки производятся в любое время суток, и их целью является информирование предпринимателей и обмен информацией с полицией, Спасательным департаментом и кризисной комиссией города Нарвы. Отчеты о работе представляются мэру города в режиме реального времени.

Призываем нарвитян со всей серьезностью относиться к мерам, принимаемым городом и государством для предотвращения распространения коронавируса, и воздержаться от посещения общественных заведений и оставаться дома, если есть такая возможность.

Все городские службы работают четко и слаженно. Просим относиться с пониманием к вынужденной ситуации и не поддаваться панике. Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!

Алексей Евграфов, мэр г. Нарвы


Narvas vastuvõetud meetmed

Viimaste päevade jooksul on Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi poolt läbi viidud mitmed plaanivälised linnavalitsuse istungid, kus arutati tegevusplaane järgnevateks nädalateks. Võeti vastu mitmed otsused, mis on olulised inimeste ohutuse seisukohalt.

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt vastuvõetud Eraolukorraga, võeti vastu otsus sulgeda kõik koolid, huviringid, raamatukogud ja kõrgkoolid, spordisaalid ja-klubid, basseinid, veekeskused, laste mängutoad, muuseumid, teatrid ja kinod. Keelatud on läbi viia avalikke üritusi. Samuti on külastajatele suletud Narva haigla.

Infektsiooni leviku tõkestamiseks võeti vastu otsus peatada kõik väliskomandeeringud munitsipaal – kui ka neile alluvates asutustes. Sinna kuuluvad ka koolide välislähetused, õppesõidud ja ekskursioonid.

Narva linna Sotsiaalabiamet jätkab kodanike vastuvõttu, võtab vastu teatisi ja avaldusi telefoni teel, samuti on valmis osutama abi seda vajavatele pensionäridele nende kodus, sealhulgas pakkuda neile ka sooja toitu. Samuti taastati linnas supiköögi teenus.

Ühistransport

Seoses koroonaviiruse levikuga on Narva linnaliinidel peatud sõidupiletite müük bussijuhi käest. Sõidu eest tasumist ühistranspordis on võimalik jätkata valideerides kontaktivaba ühiskaarti.

Samuti ei tohi reisijad siseneda linnaliini bussides esiuksest, aga kaitsmaks bussijuhte, on loodud sanitaartsoon esiuksest kuni istmete esireani.

Linn kontrollib vastuvõetud meetmete järgimist

Narva linnavalitsuse korrakaitseosakonna töötajad teevad aktiivsest tööd kontrollimaks Eriolukorraga sätestatud nõuete täitmist. Kontrolli teostatakse ööpäevaringselt ja selle eesmärgiks on ettevõtjate informeerimine ja informatsiooni vahetamine politseiga, Päästeametiga ja Narva linna kriisikomisjoniga. Tehtud töö kohta esitatakse reaalajas aruanded Narva linnapeale.

Kutsume narvakaid üles suhtuma täie tõsisusega meetmetesse, mis on vastu võetud linna ja riigi poolt, et tõkestada koroonaviiruse levikut ning hoiduda avalike asutuste külastamisest ja jääda koju, kui selleks on olemas võimalus.

Kõik linna teenistused töötavad kavakohaselt ja sujuvalt. Palume mõistvalt suhtuda sundolukorda ja mitte sattuda paanikasse. Hoidke oma ja oma lähedaste tervist!

Aleksei Jevgrafov, Narva Linnapea

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *