Вопросы и ответы / Küsimused ja vastused

На территории района Солдино между магазином Максима, храмом и закрытым детским садиком находится пустырь. Это городская территория, на которой находится много мусора, который не убирается. В связи с этим там периодически жители города видят крыс. Зрелище жуткое. Когда же там наведут порядок?

Указанная в вопросе территория по адресу ул. Мыйза 4 передана под застройку Храму Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. По договору, застройщик обязан обслуживать зону застройки, в том числе производить уборку. Город сделает застройщику предписание убирать участок.

Soldino rajoonis Maxima poe, kiriku ja suletud lasteaia vahelisel territooriumil asub tühi plats. See on linnale kuuluv territoorium, kus on palju prügi, mida ei koristata ära. Seetõttu on linnaelanikud seal perioodiliselt märganud rotte. See on jube vaatepilt. Millal seal ükskord kord majjja lüüakse?

Kinnistu asukohaga Mõisa tn 4 on koormatud hoonestusõigusega Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Koguduse kasuks. Lepingu alusel on hoonestaja kohustatud hoonestusõiguse ala hooldama, sh koristama. Linn teeb hoonestajale ettekirjutuse selle kohta.

Перед спортивным комплексом на Ракверской была платная парковка, ее закрыли. А где в нашем городе остались такие парковки?

По данным Городской управы, такие парковки находятся по адресам Kangelaste prospekt 8c, Tiimanni 3, Kreenholmi 54a, Vaivara 10a.

Rakvere tänava spordikompleksi ees oli tasuline parkla, aga see suleti. Kus meie linnas on veel järgi jäänud sellised autoparklad?

Narva linnavalitsuse andmetel asuvad sellised parklad aadressidel Kangelaste prospekt 8c, Tiimanni 3, Kreenholmi 54a, Vaivara 10a.

К кому можно обратиться, если возник спор между председателем и собственником квартиры?

Для разрешения спора, возникшего между собственником квартиры и председателем следует обращаться в суд. Для получения юридической консультации также можно обратиться в консультационный пункт для квартирных, садовых и гаражных товариществ и их членов. Информацию можно найти, перейдя по ссылке: http://narva.ee/ru/ gorosaninu/gorodckoe_hosaictvo/ kvartirnoe_tovarisectva//

Kelle poole võib pöörduda, kui tekib vaidlus korteriühistu esimehe ja korteriomaniku vahel?

KÜ esimehe ja korteriomaniku vahel tekkinud vaidluse lahendamiseks tuleb pöörduda kohtusse. Juriidilise konsultatsiooni saamiseks võiks samuti pöörduda korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamispunkti. Informatsioon on saadaval lingil www.narva.ee/ee/ linnakodanikule/uudised/ page:10823

На территории Кренгольми 39 были установлены два контейнера (для стекла и для пластика). В конце января их забрали. Почему?

Департамент городского хозяйства Нарвы обратился к MTÜ Eesti Taaskasutusorganisat- sioon (ETO), которая устанавливала и обслуживала указанные контейнеры. Для города Нарвы это была бесплатная услуга. Представитель ЕТО в настоящее время решает этот вопрос.

Kreenholmi tn. 39 territooriumile paigaldati 2 konteinerit (klaasi ja plastiku jaoks). Jaanuari lõpus viidi need ära. Miks?

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet pöördus selgituse saamiseks MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) poole, kes oli kõnealused konteinerid paigaldanud ja teenindas neid. Narva linnale oli see teenus tasuta. ETO esindaja tegeleb käesoleval ajal antud küsimuse lahendamisega.

Алексей Евграфов, мэр г. Нарвы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *